Chemours-fabriek mag omstreden stof beperkt blijven lozen

Eerder concludeerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu dat de schadelijke stoffen die Chemours uitstoot, slecht afbreekbaar zijn.

Foto Koen van Weel/ANP

De Dordtse fabriek Chemours hoeft de lozing van de omstreden stof FRD-903 niet verder te beperken. Het beroep van drinkwaterbedrijf Oasen, dat wilde dat Chemours volledig stopte met lozen van zogenoemde FRD-stoffen, is donderdag door de rechtbank in Den Haag ongegrond verklaard. Bij de productie van kunstoffen door Chemours komen omstreden stoffen vrij die in het afvalwater en de lucht verdwijnen.

‘Beperkt lozen’

Donderdag oordeelde de rechter dat de fabriek in beperkte mate mag blijven lozen in de lucht en de gemeentelijke riolering. Chemours beschikt hiervoor al langere tijd over een vergunning van de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar besloot de provincie dat het bedrijf de uitstoot van de hoeveelheid FRD-903 drastisch moest inperken naar ongeveer een derde van de oorspronkelijke hoeveelheid.

Oasen wilde die hoeveelheid nog verder terugdringen omdat de stof volgens het drinkwaterbedrijf schadelijk is voor de volksgezondheid en het milieu. Om die effecten tegen te gaan, zou het nutsbedrijf extra geld kwijt zijn aan zuiveringsmaatregelen. Volgens de rechtbank zijn er niet voldoende aanwijzingen dat de aantijging van Oasen daadwerkelijk klopt. Wel moet Chemours de komende tijd onderzoeken hoe het de uitstoot van FRD-903 nog verder kan terugdringen. Al eerder concludeerde het ministerie van Infrastructuur en Milieu namelijk dat FRD-stoffen slecht afbreekbaar zijn en daardoor in de toekomst voor het milieu mogelijk een gevaar vormen.

Lees ook: Chemische bedrijven lozen afvalwater in rivieren die gebruikt worden voor onze drinkwatervoorziening. Hoe schadelijk is dat?

De rechtbank ging donderdag deels akkoord met het beroep van Chemours tegen de provincie, dat wilde dat de lozing van een andere stof ook fors zou worden beperkt. Door gebruik van zogenoemde GenX-technologie, die wordt gebruikt voor het vervaardigen van bijvoorbeeld anti-aanbaklagen van pannen, ontstaat onder andere E1. Deze komt voor een deel in de lucht terecht. Van de rechter moet Chemours die uitstoot van 450 kilo naar 59 kilo per jaar terug brengen, in plaats van de door de provincie opgelegde 50 kilo.

‘Kankerverwekkend’

Al eerder kwam Chemours, dat vroeger DuPont heette, in opspraak doordat het jarenlang de schadelijke stof perfluoroctaanzuur (PFOA) naar de omgevingslucht- en water uitstootte. De stof kwam daardoor ook in drinkwater terecht. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde dat die stof “schadelijk is voor de voortplanting en mogelijk kankerverwekkend” is. Een jaar geleden kwamen toxicologen van de Vrije Universiteit in Amsterdam ook nog eens tot de conclusie dat de omgeving dan ook rondom de fabriek ernstig vervuild was. Chemours heeft altijd gezegd dat het sinds 2012 al geen PFOA produceerde.