Brieven

Brieven

Foto AFP

In het artikel van Kiza Magendane wordt gesteld dat de zogenaamde ontwikkelingslanden in Afrika niet gebaat zijn bij een Marshallplan tegen de armoede (De derde wereld is een westerse constructie, 23/6). De Franse president Macron gelooft ook niet in zo’n plan. Hij wordt door Magendane gehekeld voor zijn woorden: „Afrika kampt met beschavingsproblemen.” Magendane vindt dat Macron een gebrek aan historisch bewustzijn toont. Onder het mom van ‘beschaving’ hebben de koloniserende mogendheden immers de oorspronkelijke bevolking uitgebuit. Er lijkt hier sprake van een vertaalprobleem. ‘Civilisation’ heeft in het Frans de betekenis van overdraagbare waarden, zoals wetenschap, techniek en maatschappelijke structuren. ‘Cultuur’ daarentegen omvat het geheel van normen, waarden, overtuigingen en esthetica, die zeer specifiek zijn voor gemeenschappen in de wereld. In het Nederlands worden beide betekenissen door elkaar gebruikt, bijvoorbeeld in de zegswijze ‘ongeciviliseerd gedrag’. Macron heeft bedoeld dat het vele landen in Afrika ontbreekt aan ‘civilisation’, dat wil zeggen aan structuren en instituties die de ontwikkeling van een ordelijke maatschappij en eerlijke handelsrelaties mogelijk maken. Magendane en Macron zijn het dus met elkaar eens dat alleen geld verstrekken niet de oplossing is.