Brieven

Brieven 28/6/2018

Hangmat

Prettig voor zeelieden

In zijn artikel over de hangmat maakt Karel Knip naar mijn mening een denkfout als het gaat over hangmatten op schepen (Een hangmat die breder dan lang is, daar pas je languit in, 23/6). Een slinger heeft inderdaad een vaste eigen frequentie die afhangt van de massa, lengte van de slinger en de ter plaatse heersende valversnelling. Maar de hangmat in een schip hangt stil ten opzichte van de aarde en is daarom zo prettig voor de zeelieden. Het is het schip dat zich stampend en rollend om de stilstaande hangmat heen beweegt. Aangezien de hangmat een monocardanisch systeem betreft, zal het natuurlijk uiteindelijk toch enigszins gaan slingeren.

Verder een mooie mathematische kijk op een anders zo alledaags voorwerp.

Postduiven

Geen kneusjes

Duivenhouders ervaren een sterke toename van verliezen door roofvogels (Ze pakken meestal het kneusje uit de groep, 23/6). Vogelbescherming, Sovon Vogelonderzoek en roofvogeldeskundige Rob Bijlsma bagatelliseren dit signaal. Vogelbescherming beweert dat de ‘kneusjes’ worden gepakt. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat deze bewering niet klopt. Prijswinnende duiven zijn geen kneuzen. Dit voorjaar zijn, onder mijn eigen ogen, al vier jonge, gezonde duiven gepakt. Sovon Vogelonderzoek noemt onderzoek in Engeland, maar de petitie betreft Nederland. Vogelbescherming mailde mij deze maand dat er geen onderzoek bestaat naar de Nederlandse situatie. Bijlsma zegt zelf onderzoek te doen: „maximaal 2 procent wordt verschalkt door haviken”. Doen sperwers en slechtvalken niet meer mee? Er wordt door ‘deskundigen’ van alles beweerd, maar niets verantwoord. Ik vind het jammer, maar vooral misplaatst om het signaal van zoveel duivenhouders op deze manier te negeren. Is een open onderzoek mogelijk, een benadering waarbij de Nederlandse duivenhouders worden betrokken?


voorzitter P.V. De Gouden Wieken

Vaccinatie

Inenten is naastenliefde

In de biblebelt is de vaccinatiegraad laag. Een aantal kinderartsen is van mening dat artikel 11 van de Grondwet, de onaantastbaarheid van het lichaam, de ouders het recht geeft hun kinderen niet te laten vaccineren en dat vaccinaties daarom niet verplicht mogen worden. Ik ben altijd al onder de indruk geweest van het maatschappelijk belang van de volksgezondheid. Het grote verschil met de individuele gezondheidszorg is dat de volksgezondheid mede gericht is op het zogenaamde ‘derdenbelang’. Daarom wordt het ook gefinancierd door de overheid (en maakt het geen deel uit van de Zorgverzekeringswet). In de kwestie van vaccineren: de vaccinatie beschermt niet alleen jou maar ook jouw omgeving, omdat jij niet meer besmet kunt raken en dus ook anderen niet meer kunt besmetten. Daardoor help je de samenleving.

Ik vind dat nou typisch iets wat gelovige mensen zouden moeten koesteren omdat ze zich, door hun geloof geleid, voor de gemeenschap inzetten. Het derdenbelang: betere naastenliefde is er toch niet?

Fipronil

Olie op het vuur

Het is duidelijk dat de NVWA zich anticiperender had moeten opstellen wat fipronil betreft (Hoe fipronil een crisis werd en toen ineens niet meer, 25/6). Nu stond zij eind juli 2017 met 2-0 achter toen er acuut een standpunt ingenomen moest worden over de veiligheid van blootstelling aan het gif. In het beruchte interview door Nieuwsuur met de plaatsvervangend inspecteur-generaal van de NVWA is het misgegaan.

Hij vermeldde dat de situatie onder controle was en dat er geen gevaar was voor de volksgezondheid. Omdat hem echter tot vervelens toe en ook nog met het mes op de keel gevraagd werd of hij echt met droge ogen kon blijven beweren dat er geen enkel gevaar was, is hij vermurwd: „Ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die tot zondag zonder een ei kunnen.”

De journalistiek mag dan wel niet als schuldige aangewezen worden, maar in dit geval heeft de olie op het vuur geen goed gedaan.