Toezichthouder: minder huizen in Groningen hebben versterking nodig

Wel moeten de 5.000 gevaarlijkste gebouwen veel sneller worden aangepakt. Dat blijkt uit een analyse van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) die woensdagochtend werd bekendgemaakt.

Een huis in het Groningse Lageland is ernstig beschadigd geraakt door aardbevingen en is klaar voor de sloop.
Een huis in het Groningse Lageland is ernstig beschadigd geraakt door aardbevingen en is klaar voor de sloop. Foto Kees van de Veen

Door het besluit van minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) om de gaswinning in Groningen naar nul te brengen hoeven er minder huizen in het bevingsgebied versterkt te worden dan eerst het geval was. Wel moeten 5.000 risicovolle gebouwen veel sneller worden aangepakt. Dat blijkt uit een analyse van toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) die woensdagochtend werd bekendgemaakt.


Het SodM onderzocht de gevolgen voor de veiligheid van het gasbesluit van Wiebes. De toezichthouder verwacht dat de kans op bevingen op termijn zal gaan afnemen, waardoor er minder huizen in Groningen aardbevingsbestendig gemaakt hoeven worden. Dat wil zeggen dat een bewoner na een ingreep of herbouw levend zijn of haar huis kan verlaten bij een zware beving.

Onlangs sprak NRC inspecteur-generaal der mijnen Theodor Kockelkoren. Lees het interview hier terug.

Wiebes neemt besluit

Het huidige versterkingsprogramma, waarbij zo’n 22.000 huizen in het bevingsgebied worden geïnspecteerd, gaat uit van een veel hogere gaswinning en verliep zeer traag. Volgens het SodM zijn er ongeveer 1.900 gebouwen waarvan de verwachting is dat ze niet binnen “afzienbare” tijd aan de veiligheidsnorm zullen voldoen. Daarnaast zijn er zo’n 3.100 gebouwen die pas in 2023 aan de norm zullen voldoen. Die twee groepen moeten volgens het SodM per direct worden aangepakt.

Het is uiteindelijk aan minister Wiebes om een besluit te nemen over de omvang van de versterkingsoperatie. Hij krijgt daarvoor maandag aanbevelingen van het adviesorgaan de Mijnraad, dat weer gebaseerd is op onder meer onderzoek van TNO, het KNMI alsmede het onderzoek van woensdag van het SodM.

Politiek gevoelig

De versterkingsoperatie in Groningen - die gaswinner de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) en de staat vermoedelijk miljarden kost - ligt politiek gevoelig. Minister Wiebes heeft de werkzaamheden tijdelijk stopgezet omdat hij wil weten of een kleinere versterkingsoperatie nodig is na zijn gasbesluit. Regionale bestuurders zijn daar woedend over: volgens hen zijn er verwachtingen gewekt bij bewoners en is er na een besluit nog niet direct sprake van een veiligere situatie.

In het conflict, dat heeft gezorgd voor een overlegstop tussen Rijk en regio, gaat het specifiek over twee groepen van ongeveer 1.600 adressen die al eerder geïnspecteerd zijn en waarvan bewoners soms al hebben gehoord dat hun huizen onveilig zijn. Volgens het SodM komt ongeveer een kwart van deze huizen in aanmerking voor versnelde versterking omdat ze voorlopig niet aan de norm voldoen.

Tot een maand geleden was Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders verantwoordelijk voor de versterkingsoperatie. Hij besloot uit onvrede met Wiebes op te stappen. Dinsdag werd bekend dat topambtenaar Herman Sietsma tijdelijk de functie van NCG op zich neemt.

Lees ook: Hans Alders, het oliemannetje dat buitenspel kwam te staan

Het SodM geeft verder een aantal extra adviezen aan Wiebes om de gaswinning zo snel mogelijk omlaag te brengen. Zo zou hij fiscale maatregelen moeten nemen om grootverbruikers van Gronings gas te stimuleren om te verduurzamen. Op termijn kan zelfs een verbod op Gronings gas volgens het SodM nodig zijn.