Brieven

Brieven 27/6/2018

Fipronil

Ondernemersministerie

Naar aanleiding van het rapport Sorgdrager over de fipronilaffaire blijkt opnieuw: het ministerie van Landbouw, waar de NVWA onder valt, is primair een ondernemersdepartement, gericht op het behartigen van de belangen van de landbouwsector. Handhaving is bij dit departement dienstbaar aan die belangen, en dus kwetsbaar. Voor zinvol en effectief toezicht op de landbouwsector zal de NVWA losgemaakt moeten worden van het departement, en volledig moeten worden ondergebracht bij een ander ministerie, bijvoorbeeld VWS. Pas dan zullen de belangen van de consument, en niet die van de voedselproducent, leidend worden in de handhaving.

E-mailondertekening

Veel tumult

Met veel belangstelling lees ik de column van Ewoud Sanders. Zo ook de laatste, over begroetingen onder e-mails (Hartige groenten, 20/6). Door deze column herinnerde ik mij een voorval uit de tijd dat ik docent was aan de hts in Groningen. Onder de studenten uit het vierde jaar was het de gewoonte om de e-mails die ze elkaar stuurden te ondertekenen met de zin „De groeten en een kusje op je geheime plekje”. Het ging allemaal goed tot een van de studenten een verzoekschrift indiende bij een van de leden van het college van bestuur (een vrouw) voor het verkrijgen van een subsidie. Hij ondertekende gedachteloos met bovengenoemde afsluiting. Dat heeft veel tumult veroorzaakt. Er is zelfs gedreigd om hem van school te verwijderen, maar gelukkig waren excuses voldoende.

Populisme

De arrogante demagoog

Onbegrijpelijk dat het historisch geheugen zodanig kort begint te worden dat ‘populist’ een geuzennaam aan het worden is en nota bene als onmisbaar voor de democratie wordt bestempeld (Populisme is onlosmakelijk verbonden met democratie, 25/6). Populisten vertegenwoordigen immers het volk en het volk moet gehoord worden nietwaar? Precies: niet waar. Populisten beweren het volk te vertegenwoordigen, met nadruk op beweren. En aan die arrogantie ontlenen ze hun gezag. Daarom zal een populist ook nooit met anderen in discussie gaan, iets wat onontbeerlijk is voor een democratie. Een populist ontleent immers zijn gelijk aan het hoogste gezag: het volk. Iedereen die het niet met de populist eens is, hoort automatisch bij de elite en is door dat simpele feit een vijand van het volk. En de demagoog zweept de menigte op om die vijanden van het volk aan te pakken. Zo gebeurde het in communistisch Rusland en zo gebeurde het in fascistisch Duitsland. Hoed u voor de populist, die is gevaarlijker dan u denkt!

Erdogan

Lage opkomst

Zondag won Erdogan de verkiezingen in Turkije. ’s Avonds werd al snel gemeld dat Turkse Nederlanders met ruim 70 procent op hem hadden gestemd. Er ging een golf van verontwaardiging over de sociale media en ook gerenommeerde opiniemakers en journalisten vonden het diep treurig dat zoveel Turkse Nederlanders op deze dictator hadden gestemd. De volgende dag las ik dat de opkomst onder Turkse Nederlanders slechts 32,5 procent was. Al die ophef en impulsieve meningen waren dus tamelijk voorbarig en overtrokken.

Schizofrenie

Stigmatiserende term

In NRC stond een mooie reportage over psychiatrische zorg aan huis (Wie stemmen hoort wil ook zelfstandig leven, 23/6). In deze reportage wordt gemeld dat het merendeel van de mensen die in zorg is bij het FACT-team ‘schizofreen’ is.

Hoewel schizofrenie vaak een heftige ziekte is die op meerdere levensgebieden voor problemen kan zorgen, kan een persoon nooit zijn ziekte worden. Mensen die lijden aan schizofrenie hebben gelukkig vaak nog genoeg andere rollen en zijn naast patiënt ook iemands dochter, vader, collega, vriendin enzovoort. Daarom is het beter om altijd te spreken over een persoon met schizofrenie en nooit over de stigmatiserende term ‘schizofreen’.


psychiater