Wiebes stopt subsidies voor grond onder zonneparken

Kamervragen Dat zei hij in reactie op Kamervragen over het NRC-onderzoek naar zonneparkenbedrijf Powerfield. De afgelopen jaren stegen de prijzen voor grond onder zonneparken hard.

Foto Flip Franssen

De staat geeft voortaan geen subsidie meer voor de grond onder zonneparken. Dat meldde minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat, VVD) dinsdag in reactie op Kamervragen van Sandra Beckerman (SP).

Beckerman had naar aanleiding van onderzoek van NRC vragen gesteld over het zonneparkenbedrijf Powerfield. Powerfield voerde omstreden grondtransacties uit bij de aankoop van grond voor zonneparken. Dat gebeurde met geld van particuliere beleggers.

Gestegen grondprijzen

Wiebes ging in op Beckermans vraag of de rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE+) wel bedoeld is „voor het opkopen van grond”. Er is in Nederland sterke concurrentie om geschikte gronden voor grote zonneparken, vooral in het noorden en oosten. Daardoor lopen de vergoedingen aan grondeigenaren op. Betrokkenen uit de zonnesector noemen bedragen tot 5.000 à 7.000 euro per hectare per jaar. Dat is veel meer dan de winst die boeren behalen met akkerbouw.

Bij de bepaling van de rijkssubsidie voor duurzame energie (SDE+) voor zonneparken was de grond tot nu toe een van de kostenposten die wordt meegerekend, naast bijvoorbeeld de panelen en de net-aansluiting. Voor de grond wordt nu 2.500 euro per hectare per jaar ingecalculeerd. Dat is vanaf het najaar afgelopen, meldt de minister nu. De subsidie voor zonneparken blijft wel bestaan.

Onderzoek naar grondvergoedingen

De meeste ontwikkelaars van zonneparken huren grond; Powerfield kocht de grond eerst met geleend geld. Er loopt ook een onderzoek van ministeries over de grondvergoedingen voor zonne- en windparken. Een van de vragen is of de SDE+ de hoogte van de grondvergoedingen beïnvloedt. Die studie wordt dit najaar afgerond.

De minister ging tegenover de Tweede Kamer niet in op de beschuldigingen van NRC over de grondtransacties. Dat oordeel is „niet aan mij”, aldus Wiebes. Powerfield meldde vorige week dat het stopt met de omstreden grondtransacties.

Lees ook: Grondspeculatie verpakt als groene belegging