Soepelheid Eerdmans werkte averechts

Coalitieakkoord De nieuwe coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en CU-SGP presenteert het coalitieakkoord: Nieuwe energie voor Rotterdam.

De toegeeflijke houding van Leefbaar Rotterdam-leider Joost Eerdmans tijdens de formatie heeft linkse partijen geholpen de grootste partij (11 zetels) buitenspel te zetten. Terwijl Eerdmans er juist bewust voor koos om zich niet agressief of dominant op te stellen, om het ressentiment van links tegen Leefbaar niet te voeden.

Dat blijkt uit een reconstructie van de lange en moeizame formatie in Rotterdam in deze krant. Al op de eerste dag na de verkiezingen lukte het Leefbaar niet om het initiatief te nemen. Achteraf zeggen betrokkenen ook dat de rechtse partij nooit een kans heeft gehad, omdat linkse partijen Leefbaar bleven blokkeren.

De coalitie van VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en ChristenUnie-SGP – met een minimale meerderheid van 23 zetels – presenteerde dinsdag het coalitieakkoord na een formatie van bijna honderd dagen. De zes partijen willen een derde stadsbrug, een plan voor een nieuwe metrolijn op Zuid, en een „definitief positief besluit” over Feyenoord City, de ontwikkeling van een nieuw stadion en het omringende gebied.

Speerpunt van het akkoord is de ‘duurzame energietransitie’. De coalitie trekt de komende vier jaar 150 miljoen euro uit om de overgang van fossiele brandstoffen naar groene energie te versnellen. Er moet in 2019 een eigen Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord komen.

De ambitie een ‘homovriendelijke’ stad te worden heeft de coalitie na bezwaren van CU-SGP losgelaten. Wel gaat de stad zich inzetten voor meer acceptatie van LHBTI’ers.

Reconstructie pagina 8-10