ProRail

Bomen kappen tegen vertraging

ProRail is bezig in kaart te brengen welke bomen langs het spoor kunnen leiden tot schade en vertraging, zodat deze op tijd gesnoeid of gekapt kunnen worden. Ervstaan zo’n miljoen bomen binnen dertig meter van het spoor, volgens de spoorbeheerder is dat 1 procent van alle bomen in Nederland. De bomen zorgen voor verschillende problemen, zoals blad op de rails. Ook takken en omgewaaide bomen leiden tot vertraging. De storm in januari – 339 bomen op het spoor – leidde tot twee miljoen euro schade, zegt een ProRail-woordvoerder. De spoorbeheerder deed proeven om de bomen in kaart te brengen met drones en 3D-kaarten. ProRail mag naar eigen zeggen volgens de Spoorwegwet binnen elf meter aan weerszijden van de rails snoeien en kappen. (NRC)