Brieven

Ingezonden brieven 26/6/2018

Milieubewust - Hebbedingetjes van NRC

Met instemming las ik het Commentaar We moeten onze levens veranderen (23/6), waarin wordt ingegaan op de druk op het milieu door ons gedrag. Het bestellen van hebbedingetjes op websites en het maken van verre reizen worden als voorbeelden genoemd. Het commentaar eindigt met de stelling dat lethargische beleidsmakers geen excuus mogen zijn voor individuen om dan maar ongebreideld het milieu te mogen blijven belasten.

Maar hoe handelt NRC hier zelf eigenlijk in? Via de website van NRC kunnen producten worden besteld die niet nodig zijn om dagelijks te kunnen overleven. Je zou het hebbedingetjes kunnen noemen. Daarnaast worden er vlieg- en bootreizen aangeboden naar bestemmingen die niet direct om de hoek liggen. Nu zal de redenatie wellicht zijn dat NRC deze omzet hard nodig heeft om de redactie in de lucht te kunnen houden die zulke zinnige dingen over klimaat en gedrag schrijft. Of: als wij het niet aanbieden, dan doet een ander het wel. Precies de gedachtenkronkels waardoor ons gedrag zo moeilijk veranderbaar is. Waarschijnlijk zal dat gedrag pas veranderen als het water ons letterlijk en figuurlijk aan de lippen staat.

Assen

Leeslijst - Wereld te ontdekken

Stop eens met zeuren over de verplichte leeslijst, ook leerlingen (Schaf de leeslijst af, opdat we weer gaan lezen!, 25/6). Op vrijwel alle scholen bestaat die verplichte lijst niet. Leraren Nederlands zijn geen fossielen die blijven plakken aan de altijd maar weer van stal gehaalde Max Havelaar. Ze geven hun leerlingen keuzevrijheid en advies, juist om hun leesplezier aan te wakkeren. De Nederlandse literatuur is interessant genoeg voor jongeren, er valt een wereld in te ontdekken. Leraren zetten er de rem niet op; dat doen leerlingen als Jens Bosman zelf door te blijven hangen in de zeurderige stemming van ‘ik wil alles zelf kunnen bepalen’ en ‘het is bijna allemaal van hetzelfde’. Beste Jens, je hebt een leuk opstel geschreven, maar spreek vooral je eigen docent Nederlands eens aan. Wie weet ligt er een prachtige Nederlandse roman op je te wachten!

Docent Nederlands bovenbouw

Natuurbehoud - Laat consument betalen

Gerd-Jan Oud is van mening dat boeren geen recht hebben op betaling voor natuurbehoud (Natuurlobby laat zich voor mestkarretje LTO spannen, 22/6). Er is een constructievere aanpak nodig om de natuurschade die intensieve landbouw en veeteelt berokkenen te verminderen. De consument moet niet zozeer voor natuurbehoud gaan betalen als wel voor beter verbouwd voedsel. Bijvoorbeeld in de vorm van een milieubelasting op niet-biologische agrarische producten. Nu bestendigt de consument de milieubelastende productie van voedsel, door steeds het goedkoopste alternatief te kiezen. Wanneer de prijs voor biologisch en niet-biologisch vergelijkbaar is, wordt het voor boeren interessanter om biologisch en natuurinclusief te gaan boeren. Uiteindelijk blijft het toch de consument die indirect of direct, op korte of lange termijn de prijs voor vervuiling betaalt. Dan liever direct en transparant.

Bovensmilde

Correcties/aanvullingen

Hiv-infecties

In het Twistgesprek over bloeddonatie (23/6, O&D3) noemde Merlijn van Hasselt een onderzoek waaruit zou blijken dat 16 procent van nieuwe hiv-infecties ontstond door orale seks met condoom. Dit klopt niet, het onderzoek ging uit van orale seks zonder condoom.

Kiza Magendane

In het artikel De derde wereld is een westerse constructie (23/6, O&D4) stond de naam van auteur Kiza Magendane verkeerd gespeld.

Volvo Ocean Race

In het artikel Een eerlijke zeeman die jaagt op de heilige graal (Bijlage Volvo Ocean Race, 22/6, p. 5) zegt vertrouwenspersoon Anje-Marijcke van Boxtel: „Als het echt om overleven gaat, en het testosteron bij de mannen over de reling spat, kunnen de meeste vrouwen dat maar moeilijk handelen.” De juiste quote luidt: „Als het echt om overleven gaat, en het testosteron bij de mannen over de reling spat, is men bang dat vrouwen dat maar moeilijk handelen.”