Opinie

Wilders, Pechtold en de Scheveningse flat

Tom-Jan Meeus

Vooropgesteld: ik heb nooit begrepen dat Pechtold het cadeau van een Canadese diplomaat, een Schevenings flatje à 135.000 euro, niet opgaf bij het geschenkenregister van de Kamer. Dat register werd in 2003 geïnitieerd omdat „de integriteit van Kamerleden boven elke twijfel verheven moet zijn”. Opgave van geschenken is vrijwillig, Pechtold handelde niet onreglementair. Maar wel onverstandig: nu zijn niet-opgave zelfs door de Raad van Europa is beoordeeld, zoals De Telegraaf meldde, weten we dat Pechtold het omgekeerde bereikt van wat het register beoogt.

Toch keek ik even op van de juichende respons van Wilders: „Europese anti-corruptieclub kraakt Pechtold.”

Ik dacht: denkt die man dat we álles vergeten?

Die ‘anti-corruptieclub’ van de Raad van Europa (officieel: Group of States against Corruption, GRECO) doet nu een jaar of tien aanbevelingen tegen corruptiegevoeligheid van politiek en magistratuur. Eén partij heeft bijna altijd bedenkingen – de PVV.

Het meest principiële debat over de Raad voerde de Eerste Kamer juni 2014. De senaat wilde aanbevelingen van GRECO overnemen voor een gedragscode en meer openheid over zakelijke en persoonlijke belangen van Eerste Kamerleden.

Maar Marcel de Graaff, destijds PVV-fractievoorzitter in de senaat (nu Europees delegatieleider), noemde de Raad van Europa „een volstrekt ongeloofwaardige instelling”. Hij smaalde dat „landen als Marokko, Azerbajdzjan en Kirgizië” er meepraten, „waar corruptie in de politiek net zo gewoon is als illegalen in Nederland”. Een advies van GRECO overnemen „getuigt van geen enkel zelfrespect”, zei De Graaff, „en van geen enkele nationale trots op ons democratisch stelsel”.

De Raad van Europa ondertekende in 1950, in reactie op het nazisme, het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, maar volgens De Graaff vindt de PVV dat overbodig: „Wij zien dat hele instituut niet zitten.”

Zo kent de recente parlementaire geschiedenis vele voorbeelden waarbij de PVV zich tegen de Raad van Europa keerde. Toen het kabinet in 2012 op advies van GRECO giften aan partijen wilde openbaren, was de senaatsfractie van de PVV tegen: dit schaadde „de privacy van de donateurs”.

En toen in 2016 de Raad van Europa inname van dubbele paspoorten van terroristen afwees, hoonde Wilders dit „politiek correcte geneuzel”: „Wij moeten ons niets aantrekken van die Raad.”

Maar nu eist hij onmiddellijke actie van de Kamer tegen Pechtold – op basis van een oordeel van een instituut dat zijn partij dus eerder politiek correct, ongeloofwaardig en overbodig noemde.

Tom-Jan Meeus (t.meeus@nrc.nl; @tomjanmeeus) schrijft op deze plek een wisselcolumn met Jutta Chorus.