Reportage

Nieuws over het Duitse plaatsje Ibbenbüren, voor 3 euro per maand

Regiopers in Duitsland De lokale krant in Ibbenbüren zoekt zijn heil in digitale deelabonnementen, op zorg of sport bijvoorbeeld.

Kiosk in München.
Kiosk in München. Foto Michael Gottschalk/Getty Images

Je hoeft niet jong te zijn om te pionieren, en ook niet groot. Dat bewijst een lokale krant in het Duitse plaatsje Ibbenbüren, op een klein uurtje rijden van Hengelo.

De Ibbenbürener Volkszeitung (IVZ) bestaat al 120 jaar, maar kampt net als de meeste lokale en regionale kranten in Duitsland al jaren met een gestaag slinkende oplage. Nu heeft het zelfstandige dagblad, met 18.000 abonnees, een eigen toekomststrategie ontwikkeld om in het digitale tijdperk te kunnen overleven. Met een redactie van niet meer dan 15 journalisten en acht digitale specialisten.

Linda Braunschweig (36) is een van hen. Leeftijdgenoten, erkent ze, „zijn moeilijk te overtuigen om een volledig abonnement te nemen. Daarom is het goed dat we nu de IVZ-Themenwelten (Themawerelden) hebben.”

Sinds begin dit jaar biedt de krant digitale deelabonnementen aan. In plaats van 40,90 euro per maand te betalen om zes keer per week de papieren krant in de bus te krijgen (plus toegang tot alle stukken en video’s op de website, inclusief het hele archief), kun je je nu ook voor 3 euro per maand abonneren op alle stukken over een bepaald thema – zoals ‘Gezin en School’, ‘Politie en Verkeer’, ‘Lokale Sport’ of ‘Vrije tijd en Gezondheid’. In totaal zijn er acht van zulke thema’s, voor 15 euro ben je op allemaal geabonneerd.

Braunschweig is verantwoordelijk voor ‘Maatschappij en Sociale zaken’, wat ook de lokale politiek omvat. Ze is letterlijk het gezicht van het thema, haar portret staat prominent boven de themapagina, ze is de ‘kapitein’, zoals het op de redactie heet.

Iedere dag schrijft ze een korte aanbeveling bij het belangrijkste stuk. In de stad is zij voor lezers en bronnen aanspreekpunt voor maatschappelijke kwesties, zoals een collega dat is voor sportzaken, en een andere collega voor economie of het verenigingsleven. Het verslaan van gemeenteraadsvergaderingen, bij menige lokale krant wegbezuinigd, „blijft voor ons een kerntaak”, zegt ze met nadruk.

Specialisatie op het lokale nieuws is de bestaansgrond van IVZ, zegt directeur Klaus Rieping. „We bekommeren ons om alles wat er rondom de kerktoren gebeurt. Dáár ligt onze relevantie. Daarom gaan we diep op de lokale thema’s in.”

Rieping, achterleinzoon van de oprichter van de krant, betrekt al het regionale, landelijke en internationale nieuws van een groter krantenconcern in Munster. „Alleen wat dicht bij huis gebeurt doen we zelf. Zoals vandaag het nieuws dat een Vrije School hier dreigt dicht te gaan wegens gebrek aan leerlingen.”

Krantenland

Duitsland is een krantenland. Dagelijks worden er bijna 15 miljoen dagbladen verkocht. Er zijn maar liefst 312 lokale en regionale kranten, samen goed voor 11,5 miljoen exemplaren (inclusief digitale replica’s). De landelijke kranten, zoals de Frankfurter Allgemeine, de Süddeutsche en Die Welt, verkopen samen een miljoen exemplaren. De boulevardkranten als Bild, die het vooral van losse verkoop moeten hebben, zijn goed voor 2,3 miljoen kranten. De meeste kranten zijn nog in handen van familiebedrijven.

Door teruglopende lezersaantallen, een verouderend abonneebestand en inzakkende advertentie-inkomsten maakt ook de Duitse krantenmarkt zware tijden door. Er is een proces van fusies en overnames gaande, en er vindt toenemende samenwerking tussen kranten plaats op zowel redactioneel als commercieel vlak.

In Ibbenbüren (50.000 inwoners) is de IVZ sinds vijftien jaar monopolist. Op de slagboom van een parkeergarage staat: „Maak de IVZ tot jouw IVZ”, een aansporing een abonnement op de krant te nemen, of op één of meer Themenwelten.

Het project met de deelabonnementen staat nog in de kinderschoenen, zegt Rieping. „Het is geen garantie voor succes, het is een idee – maar wel een idee waar we in geloven.” Alle stukken die in de ‘Themenwelten’ verschijnen, komen een dag later ook in de gedrukte krant.

Dertig abonnees

Tot nu toe heeft het project pas „25 tot 30 abonnees” opgeleverd. „Maar dat geeft niet , we hebben de tijd”, zegt Rieping. „We maken nog niet veel reclame, want we willen niet dat mensen die nu een compleet kranten- en digitaal abonnement hebben, overschakelen naar een kleiner abonnement.”

Zolang de gedrukte krant nog wordt verkocht mikt Rieping met de Themenwelten op een andere doelgroep. „Onze hele website zit achter een betaalmuur, maar we weten dat veel mensen hun wachtwoorden delen, ook buiten het gezin. We worden dus bestolen.”

„Het is mooi dat veel mensen ons zo leren kennen. Maar langzamerhand willen we de toegang personaliseren – met maximaal vijf lezers in een gezin, waarbij iedereen een eigen wachtwoord heeft. Zo willen we voorkomen dat het wachtwoord wordt doorgegeven en hopen we dat de ‘gratis meelezers’ die ons in de loop der jaren hebben leren kennen ons niet kunnen missen – en door de lage instapprijs zullen kiezen voor één of meer van onze thema’s.”