Minister Slob haalt hard uit naar Limburgs schoolbestuur

Onderwijs De ongeldig verklaarde examens hadden vooral tekortkomingen bij Engels, Nederlands en wiskunde.

Minister Arie Slob (Media, CU)
Minister Arie Slob (Media, CU) Jerry Lampen/ANP

Minister Slob van Onderwijs (ChristenUnie) heeft hard uitgehaald naar de scholenkoepel waar VMBO Maastricht onder valt. Hij deed dat maandag in de Tweede Kamer. Eindexamens van 354 leerlingen van de Limburgse school zijn vorige week ongeldig verklaard.

„Je kunt gerust spreken van bestuurlijk falen”, zei Slob. Bestuurders wekten dit weekend de indruk dat het om administratieve fouten ging, aldus de minister. „Dat zijn karikaturen van de werkelijkheid. Er zitten grote gaten in de schoolexamens, belangrijke onderdelen van de kernvakken ontbreken. Dat is geen kwestie van dingen niet invullen. Ik hoop dat de ernst van de situatie inmiddels ook bij de bestuurders van [Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs] LVO is doorgedrongen.”

Twee bestuurders van LVO zijn inmiddels opgestapt vanwege de affaire. Een externe examencommissie en een externe bestuurder zullen de procedures die nu worden gevolgd in de gaten houden, zegt Slob. De Inspectie van het Onderwijs zal het eigen optreden evalueren.

354 eindexamens van VMBO Maastricht zijn ongeldig verklaard. Kamerleden verwijten het bestuur de verantwoordelijkheid af te schuiven.

Kernvakken

De tekortkomingen in de ongeldig verklaarde examens van 354 leerlingen van VMBO Maastricht concentreren zich rond de kernvakken Engels, Nederlands en wiskunde, vertelde Slob de Kamer. De beroepsgerichte vakken worden nog tegen het licht gehouden. Het College voor Toetsen en Examens (CvTE) kijkt ook of er onregelmatigheden zijn bij de centrale eindexamens.

Per leerling wordt nu bekeken wat nodig is om achterstanden in te halen, en of de betrokken leerling nog dit schooljaar kan slagen. Woensdag is daar hopelijk duidelijkheid over, aldus Slob. Het inzetten van de ‘hardheidsclausule’, waardoor de minister kan afwijken van de regels voor eindexamens, is een mogelijke oplossing om leerlingen aan hun diploma te helpen.

Slob bekijkt of de gedupeerde vmbo’ers alsnog een diploma kunnen krijgen. Twee bestuurders van de scholengemeenschap LVO zijn zondag opgestapt naar aanleiding van de examenaffaire.

Slob: „Voor mij staat voorop dat deze leerlingen een diploma kunnen halen dat de waarde heeft die we daarvan mogen verwachten en dat hen goed voorbereidt op een vervolgstudie en op werk. Onze inzet is om zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen hun jaar over moeten doen.”

Staatsexamen

Mogelijk kunnen leerlingen examen doen in het derde tijdvak, in augustus. Als dat niet kan, wordt gekeken of leerlingen op een later moment staatsexamen kunnen doen. Slob verkent ook de mogelijkheid dat leerlingen alvast beginnen aan hun mbo-opleiding zonder diploma. Parallel daaraan zouden ze dan een ‘hersteltraject’ kunnen volgen om hun diploma alsnog te halen.

Slob benadrukte dat bij schoolexamens, die 50 procent van het eindexamencijfer beslaan, andere stof wordt getoetst dan bij de centrale eindexamens. Daarom is het niet mogelijk leerlingen een diploma te verstrekken op basis van alleen centrale examens. „Alle onderdelen zijn van belang.”