Brieven

Brieven 25/6/2018

Artificial Intelligence

Bedrog

Eind jaren 70, begin jaren 80 studeerde ik wiskunde in Delft. Informatica was toen nog een afstudeerrichting binnen de wiskunde. Er werd een congres georganiseerd over Artificial Intelligence. Toen waren er ook al veel beloftes. Maar er was ook een lezing van Hugo Brandt Corstius, die simpelweg stelde: „AI is bedrog.”

Ik dacht toen: dat is gewoon een conservatief, die niet wil accepteren dat iets anders dan een mens intelligent kan zijn. Jaren later heb ik ingezien hoezeer hij gelijk had. Het geheugen van mensen blijkt telkens weer van korte duur.

Al in de jaren 50 werden er grote beloftes gedaan, die niet konden worden waargemaakt. Maar na enige tijd is men dit vergeten en dan steekt de AI-hype weer de kop op. Het is gênant dat het bedrog steeds weer lukt.

Lerarentekort

Gedesillusioneerd

Waarom is er een tekort aan leraren? Het antwoord is hetzelfde als voor verpleegkundigen en politieagenten – ze kunnen hun werk niet doen. Het is geen kritiek op hun bekwaamheid of inzet, maar eerder de administratieve taken die hen ervan weerhouden hun eigenlijke werk te doen.

Het vaak gemelde tekort aan bekwame, ervaren docenten wordt nog verergerd door het aantal jonge leraren die beginnen met veel enthousiasme maar binnen vijf jaar gedesillusioneerd raken.

Leraren willen lesgeven, waarvoor ze minstens vier jaar studeren, maar ze zitten vast aan het doen van administratie en repetitieve professionele ontwikkeling om geregistreerd te blijven.

Wat kan worden gedaan om dit te verhelpen, tegen een redelijke prijs en binnen een redelijke termijn?

Meer geld is altijd een positief feit, hoewel de meeste mensen niet naar het vak komen voor de financiële beloningen, maar voor wat ze kunnen doen voor hun leerlingen. Het respect voor leraren is afgenomen, maar dat kan niet worden aangepakt door regeringen, alleen door individuele leraren die dat respect verdienen.

Misschien is de enige belangrijke verandering die op dit moment mogelijk is het erkennen dat leraren lesgeven en beheerders beheren en dat de twee elkaar nooit in één persoon zouden moeten ontmoeten.

Opleidingsniveau

Niet ‘hoger’ en ‘lager’

Wordt het niet eens tijd dat ook NRC de al van diverse kanten gedane aanbeveling gaat opvolgen, om niet langer te schrijven over ‘hoog’- en ‘laag’opgeleiden maar de termen ‘theoretisch-’ en ‘praktisch geschoold’ te gebruiken?!

persoonlijk Pensioenplan

Verplicht slecht beleggen

Er ontbreekt een grote groep Nederlanders in de discussie over het nieuwe pensioenstelsel. Die richt zich op de Nederlanders die een pensioen opbouwen bij een pensioenfonds en op de nieuwe groep ZZP-ers. MKB-bedrijven in een bedrijfstak zonder pensioenfonds hebben een persoonlijk pensioenplan bij een van de grote verzekeraars. Er moeten honderdduizenden Nederlands zijn zoals ik, die verplicht inleggen in zo’n persoonlijk pensioenplan zonder enige vorm van collectieve risicodeling. Er is echter van alles mis met deze persoonlijke pensioenplannen. Om er een paar te noemen: woekerpolissen met hoge kosten, leeftijdsafhankelijke- of veel te lage inleg, geen vrije keuze in beleggingen en rendementen lager dan de markt. Het enige collectieve aspect is dat je door je werkgever wordt verplicht om deel te nemen!

Je bent volledig afhankelijk van de verzekeraar. Ik krijg met een beetje geluk hooguit 10 procent van mijn inkomen als pensioen. Waarom zijn er überhaupt fondsmanagers als die niet meer rendement maken dan de index? Ik zie een pensioenstelsel voor mij met echt vrije keuzemogelijkheden, collectieve risicodeling voor iedereen en vooral lage kosten door rigoureus te snijden in de uitvoeringskosten. Als ik met mijn eigen geld kan en mag beleggen, mag ik dan bovendien ook de keuze hebben om mijn eigen pensioenpot te beheren in plaats van het door een ‘professional’ te laten doen die meer kost én minder rendement maakt dan de meeste particuliere beleggers?