Brieven

De wereld wordt er niet veiliger van

Illustratie
Illustratie Cyprian Koscielniak

De veronderstelling achter de 13 miljard euro die de Europese Commissie ter beschikking wil stellen voor defensietechnologie (‘Frankentank als voorbeeld voor EU’, 15/06) is dat Europese defensiebedrijven meer zullen samenwerken waardoor er minder doublures in wapenproductie komen. Dat zou de EU-bewapening efficiënter, betaalbaarder en minder VS-afhankelijk maken. Europese lidstaten blijven echter hun eigen wapenindustrie beschermen: het geld komt bovenop bestaande nationale uitgaven. Nederland heeft dat zelfs in zijn regeerakkoord opgenomen. Hoewel Europese defensiesamenwerking als kostenbesparend wordt gepresenteerd, gaat er juist meer geld heen, ten koste van civiel Europees onderzoeksgeld. De wapenindustrie heeft het goed voor elkaar. Bij de voorbereiding van dit besluit zaten ze bij de Commissie aan tafel, en kunnen nu, tot tevredenheid van hun aandeelhouders, onderzoeksinvesteringen met publiek geld financieren. Belangrijk doel is, zoals de Commissie stelt, de Europese wapenindustrie concurrerender maken op de internationale markt. Meer Europese wapenexport dus. De 13 miljard zal niet bijdragen aan een stabielere wereld. Als het komt tot export van het Frans-Duitse tankontwerp is de kans groot dat het coulante Franse wapenexportbeleid zal prevaleren boven het voorzichtige Duitse beleid. Dit geldt vooral voor export naar het Midden-Oosten, al jaren de grootste afzetmarkt voor Europese wapens.


Stop Wapenhandel