Brieven

Brieven 23/6/2018

WODC-affaire

En Opstelten dan?

In de affaire rond het wetenschappelijk bureau van het ministerie van Justitie en Veiligheid wordt ieders rol besproken: de klokkenluider, de directeur, de secretaris-generaal, en zelfs personeelszaken. Maar degene die tegen alle formele en informele regels in druk uitoefende, de toenmalige minister, nu erelid van de VVD, Opstelten, blijft geheel buiten schot. Merkwaardig.

Natuurbehoud

Betaal boeren

Als wij een divers platteland willen, moeten we boeren daarvoor betalen, betogen Marc Calon en Marc van den Tweel (Natuurbehoud is een dienst, betaal boeren daarvoor, 15/6). Een taak voor de overheid en de consument. Maar boeren verrichten ook andere natuur- en landschapsbeheer gerelateerde taken waarvoor ze beloond dienen te worden. Bijvoorbeeld op het gebied van watermanagement, klimaat en duurzaam landgebruik. Denk bijvoorbeeld aan waterschappen, die een opgaaf hebben om het waterbergend vermogen van een gebied te managen. In toenemende mate een lastige taak, vooral nu er meer regen lijkt te vallen in korte tijd welke bovendien minder gelijkmatig verspreid is in de tijd. En dus een taak waarvan de oplossing steeds kostbaarder wordt. O.a. waterschappen hebben direct belang bij een oplossing samen met agrariërs. Door met hen in overleg te gaan en door financiële prikkels te bieden, ontstaat een win-win situatie: een betere, efficiëntere, systemische oplossing met meer natuurwaarde, uitgevoerd door de specialisten op en in dat gebied. En voor de agrariër, een additionele inkomstenstroom gebaseerd op een vraag-gestuurde transactie.


Commonland/Wij.land
Soil & More Impacts

slachthuizen

Folterparadijzen

Nadat in België diverse keren wanstaltige zaken in slachthuizen openbaar werden gemaakt, blijkt deze verwerpelijkheid zich ook voor te doen in ons ‘beschaafde’ land: varkens worden levend gevild. In België bestaat gelukkig een felle organisatie, GAIA genaamd, die onder leiding van voorzitter Michel Vandenbosch actie onderneemt. In Nederland hoor je dan het quasi keurige maar in feite totaal krachteloze commentaar van de heer Pieter van Vollenhove, als zijnde voorzitter van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. Hij vindt het gewoonweg dierenmishandeling en als het aan hem ligt krijgt zo’n slachthuis eenmalig een boete en dan zou sluiting moeten volgen. Mishandeling? Het gaat hier om de wreedste vorm van marteling. Zo’n martelplek dient meteen en voor altijd gesloten te worden en de psychopaten aldaar vervolgd. Maar nee, het NVWA is zo doortrapt dat ze die slachthuizen uit de wind wilt houden door ze niet bekend te maken en accepteert dit wangedrag omwille van economisch gewin. De folterparadijzen mochten eens minder omzet krijgen. Als zo met mensen zou worden omgesprongen, zou ons justitiële apparaat op zijn achterste benen staan. Maar ja, in ons land zijn dieren justitieel producten en geen levende wezens. De mensheid staat hoger aangeschreven dan het dier, en de echte beesten worden zelden vervolgd.

De moeder de vrouw 1

Zefingenomenheid

Gelet op de onzinnigheden in de korte brief aan de CPNB is het verbazingwekkend dat zoveel schrijvers en anderen uit het boekenvak hun adhesie betuigden. Het zal wel door Facebook of e-mail komen, maar instemming betonen met een formulering waarin moeder, huisarts en postbode als nevengeschikt worden genoemd, is wat gedachteloos. Ook getuigt het herhaald meedelen dat het 2018 is, niet van al te veel beschouwende kracht. Wel spreekt er een verbluffende zelfingenomenheid uit, van ideologen die hongerig de samenleving afgrazen op zoek naar de laatste sporen van ongelijkheid die van boven het maaiveld verwijderd dienen te worden. De ideologische kracht is zo sterk dat zelfs het schrijversgilde, traditioneel toch een gezelschap van – tenminste zelfbenoemde – individualisten, het vuistje balt en de CPNB doet beven.

Bij een zo uitgebreide verzameling van ondertekenaars kijk je onwillekeurig even naar namen die niet vermeld staan. Zodoende viel het op dat bijvoorbeeld Grunberg, Wieringa en Enter niet bij de ondertekenaars staan. Tref je toch nog enige consequentheid in ’s mensen loyaliteiten aan.

de moeder de vrouw 2

Vertrutting

Het CPNB heeft met haar keuze maar liefst twee mannen te laten schrijven over het thema ‘De moeder de vrouw’ bevestigd dat ook/zelfs mannen over dat thema het woord kunnen voeren en dat misschien zelfs wel beter kunnen dan vrouwen. Er zijn in de afgelopen decennia talloze door vrouwen geschreven boeken verschenen over vrouwen, het vrouw-zijn, moederschap en alle daaraan verbonden verantwoordelijkheden én de gevolgen van het niet waarmaken daarvan. Geen daarvan heeft blijkbaar genoeg indruk op de CPNB gemaakt. Mogen nu eens een keer twee mannen dat doen?

Wat een ongelofelijke zielige vertrutting kenmerkt alle ondertekenaars van de ingezonden brief aan de CPNB en hen die hetzelfde gedachtengoed aanhangen. Zij zouden juist blij moeten zijn met een emancipatorisch gegeven dat inmiddels ook/zelfs mannen over dit thema een zinvolle bijdrage kunnen leveren. ‘De man’ heeft er jáááren over gedaan om zich tot dit moment in tijd te evolueren en dan is hem daarom het podium gunnen ‘verkeerd’? Tsjongejongejonge.

De moeder de vrouw 3

Levenslang

Wat een onzin, al die kritiek op het Boekenweek-thema 2019. Ik geloof dat iedere vrouw die moeder wordt, haar prioriteiten verschuift richting haar kinderen. Dat heeft niets te maken met emancipatie maar met keuzes maken. Dat werk houdt op als je vrij bent of met pensioen gaat. Moeder blijf je levenslang.


huisarts

Vliegreizen

Trein wordt groener

Het artikel De complexe milieustrijd tussen vliegtuig en trein (16/6) zal bij veel mensen tot een verkeerde conclusie leiden. ‘Zo groot is het verschil in CO2-uitstoot niet. Ik kan dus net zo goed vliegen.’ Maar het artikel laat een essentiële component achterwege: er is nog geen zicht op grootschalig elektrisch vliegen of andere klimaatvriendelijke technologieën. Treinen rijden nog niet vaak op echt groene stroom, maar dat zien we wel binnen redelijke tijd gebeuren. Op termijn wint de trein dus altijd. Leuk of niet, we moeten van onze vliegverslaving af. Het leven kan ook mooi zijn zonder (of met minder) vliegen.


eco-reizen