OM start onderzoek discriminatie bij woningstichting

Het gaat om een periode van drie jaar (2013 tot en met 2016) waarbij huurders werden afgewezen op onder meer uiterlijk en lichaamsgeur.

Foto Erik van 't Woud/ANP

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat onderzoeken of er bij de Limburgse woningstichting De Voorzorg is gediscrimineerd bij het verstrekken van huurwoningen. Het gaat om een periode van drie jaar (2013 tot en met 2016) waarin huurders werden afgewezen op basis van onder meer uiterlijk en lichaamsgeur.

Vorige maand bracht de corporatie zelf naar buiten dat een manager bij de corporatie huurders selecteerde op etniciteit, uiterlijk, religie en seksuele geaardheid. Daarbij maakte hij gebruik van persoonlijke informatie over de kandidaat-huurders die was verzameld tijdens eerdere intakegesprekken.

Lees ook de column over discriminatie op de woningmarkt: Discriminatie, heel erg, maar niet zó erg

‘Voldoende grond om onderzoek te starten’

Volgens het OM is er een “indicatie” dat er bij dat proces inderdaad is gediscrimineerd. Het OM zegt nu voldoende grond te zien om een onderzoek te starten. Over de duur van het onderzoek is nog niks bekend. Mocht er inderdaad in juridische zin sprake zijn van discriminatie, dan is het nog niet duidelijk wat voor straf daaraan verbonden is. De strafeis hangt af van allerlei omstandigheden, waarbij onder meer gekeken kan worden naar hoeveel aspirant-huurders door de selectieprocedure zijn getroffen. De Voorzorg kon daar destijds geen uitspraken over doen.

Intern onderzoek

De gang van zaken kwam aan het licht door een onderzoek van De Voorzorg dat door een pas aangetreden interim-directeur werd aangevraagd bij een onderzoeksbureau. De directeur zou signalen hebben ontvangen dat er iets niet in de haak was bij de selectieprocedures. Het onderzoek wees vervolgens uit op welke schaal er misstanden plaatsvonden. Voormalig directeur Jos Kerkhoffs, die ten tijde van de praktijken de leiding had, ontkent de aantijging. De Voorzorg heeft zo’n 3.300 woningen, waarvan er ongeveer 250 per jaar opnieuw worden verhuurd.