Milieuschade in Nederland kost jaarlijks 31 miljard euro

Broeikasgassen en luchtverontreiniging zijn verantwoordelijk voor bijna 98 procent van de milieuschade, becijferde het Planbureau voor de Leefomgeving.

Zware industrie op de Maasvlakte bij Rotterdam.
Zware industrie op de Maasvlakte bij Rotterdam. Foto Jerry Lampen/ANP

De uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland kost 31 miljard euro per jaar. Dat is 4,5 procent van het bruto binnenlands product.

Dat blijkt uit een vrijdag door het Planbureau voor de Leefomgeving gepubliceerde studie van de totale monetaire waarde van de milieuschade in 2015. “Ondanks vijftig jaar milieubeleid heeft Nederland nog steeds een hardnekkig milieuprobleem”, schrijft het planbureau.

Economische schade wordt bijvoorbeeld geleden door opwarming van de aarde, gezondheidsschade en verlies van biodiversiteit. Het planbureau spreekt van “een direct welvaartsverlies voor de huidige generatie”.

Broeikasgassen en luchtverontreinigende stoffen zijn goed voor 98 procent van de schade. De uitstoot van luchtverontreinigende NEC-stoffen, zoals zwaveldioxide, kost meer dan broeikasgassen: 19 versus 11,5 miljard euro in 2015. Met de Europese Unie afspraken zijn afspraken gemaakt over de hoogte van de uitstoot van deze stoffen.

Klimaatneutraal Rotterdam in 2050? Dat kost 11 miljard euro.

Verkeer en vervoer grootste kostenpost

Verkeer en vervoer is de grootste kostenpost en goed voor ruim 12 miljard euro aan milieuschade. Ook landbouw (6,5 miljard), industrie en raffinage (4,5 miljard) en de energiesector (ruim 4 miljard) dragen flink bij. Consumenten zijn goed voor een kleine 2 miljard euro, aldus het planbureau.

Het onderzoek berekent milieuschade binnen Nederland. Worden de milieuschadende activiteiten van Nederlandse consumenten en bedrijven in het buitenland ook meegerekend, dan stijgt het bedrag tot 37 miljard euro.

Er zijn veel onzekerheden in de berekening van het bedrag, stelt het Planbureau voor de Leefomgeving: de milieuschade kan variëren van 16,3 tot 49 miljard euro. Zo wordt er in de berekening uitgegaan van een temperatuurstijging van 2,5 tot 3 graden celsius in 2050. In het klimaatakkoord van Parijs wordt gestreefd naar een stijging van niet meer dan twee graden.

Het klimaatbeleid drukt zwaar op lagere inkomens. Zij betalen te veel voor hun energierekening, concludeerde een rapport vorig jaar.