EU-monitor: grootste stijging Nederlandse innovatie sinds 2012

Nederland is volgens de European Innovation Scoreboard één van de meest innoverende landen van de Europese Unie.

Bezoekers tijdens de open dag op de High Tech Campus in Eindhoven. De hoeveelheid Nederlanders met een vervolgopleiding of een masterdiploma is hoger dan het EU-gemiddelde.
Bezoekers tijdens de open dag op de High Tech Campus in Eindhoven. De hoeveelheid Nederlanders met een vervolgopleiding of een masterdiploma is hoger dan het EU-gemiddelde. Foto Jeroen Jumelet/ANP

Nederland blijft één van de meest innoverende landen van de Europese Unie. Dat blijkt uit een innovatiemonitor van de Europese Commissie die vrijdag gepubliceerd werd. Innovatie in Nederland nam in 2017 met 4 procentpunt toe vergeleken met het jaar daarvoor. Dat is de grootste stijging op het European Innovation Scoreboard sinds 2012.

Met die score valt Nederland volgens die monitor in de categorie innovatieleider, wat betekent dat de innovatie in Nederland minstens 20 procent hoger ligt dan het EU-gemiddelde. In 2016 behaalde Nederland deze status voor het eerst. Alleen de innovatie van Finland, Denemarken en Zweden ligt in 2017 hoger dan in Nederland. Ook Litouwen en het Verenigd Koninkrijk zijn innovatieleider.

Sinds de start van de monitor in 2010 steeg het gemiddelde innovatieniveau in de EU met 5.8 procentpunt. De innovatie in Nederland nam in dezelfde periode met 15 procentpunt toe. Maar, signaleert de monitor, landen met lage innovatie blijven laag scoren: van convergentie tussen de landen is geen sprake.

De monitor meet ook de innovatie van enkele landen buiten de EU. Daaruit blijkt dat het innovatieniveau van de EU die van de Verenigde Staten benadert. Zuid-Korea loopt uit op de de Europese Unie. China maakt een enorme inhaalslag: de innovatiekracht van dat land stijgt drie keer meer dan het gemiddelde van de eurozone.

In 2016 werd Nederland voor het innnovatieleider volgens de monitor. Op het gebied van het benutten van ICT voor de economie presteerde Nederland dat jaar iets slechter.

27 indicatoren

Innovatie wordt gemeten via 27 indicatoren, zoals de omvang van publieke en private investeringen in onderzoek en de hoeveelheid inwoners van een land met een masterdiploma. Ook de hoeveelheid snelle internetaansluitingen in een land is een indicator.

Daarop scoort Nederland bijvoorbeeld hoog, net als de kwaliteit van Nederlandse wetenschappelijk publicaties. Ook de hoeveelheid Nederlanders met een vervolgopleiding of een masterdiploma is hoger dan het EU-gemiddelde. Nederlandse bedrijven investeren wel minder in innovatie dan het EU-gemiddelde.

Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA) reageert in een persbericht: “Innovatieve producten en diensten zijn de basis voor onze sterke internationale concurrentiepositie.” De bewindsvrouw ziet nog ruimte voor verbetering: “Bijvoorbeeld bij het toepassen van innovatie en digitalisering door het MKB.”