De volgende internationale banenlobby is voor Hennis

De Haagse Stemming Vandaag ontvangt premier Rutte EU-president Donald Tusk. Schrijf je in om deze politieke nieuwsbrief per mail te ontvangen.

Ondanks Haagse eensgezindheid verwacht Rutte geen doorbraak in het EU-migratieoverleg. Maar wel in zijn poging om partijgenoot Jeanine Hennis VN-gezant voor Irak te maken. En voor- én tegenstanders omarmen het referendumadvies van de staatscommissie.

EU-WINSTWAARSCHUWING: Voorafgaand aan de EU-top volgende week vindt zondag informeel overleg plaats in Brussel. Premier Rutte, die vandaag ‘EU-president’ Donald Tusk ontvangt, gaf alvast een winstwaarschuwing. Een grote doorbraak op migratie is niet waarschijnlijk. In de Tweede Kamer is wel brede steun voor het uitgelekte plan van Tusk om boten met migranten naar havens buiten de EU te brengen en daar de echte vluchtelingen te selecteren. Maar zoiets werkt alleen als Europese landen die asielzoekers dan ook perspectief bieden, als mensensmokkelaars en ngo’s er door worden afgeschrikt en als alle landen in de unie meewerken aan opvang en verspreiding. Niet de aantallen migranten, maar de politieke onenigheid veroorzaken de huidige impasse.

BANENCARROUSEL: De benoeming van Thom de Graaf (D66) als nieuwe vicepresident van de Raad van State moet aanstaande zijn, want Jeroen Dijsselbloem (PvdA) is te kennen gegeven dat hij geen kans maakt. Oud-Defensieminister Jeanine Hennis (VVD) is ondertussen in de race om VN-gezant in Irak te worden, meldt RTL Nieuws. De baan die Ad Melkert van 2009 tot 2011 had.

REFERENDUMFANS: In het gisteren door de staatscommissie parlementair stelsel uitgebrachte advies - “een bindend correctief referendum als uiterste middel zou de representatieve democratie kunnen versterken” - zien zowel tegen- als voorstanders van het bestaande referendum hun gelijk. Het kabinet, minister Kajsa Ollongren voorop, wordt gesterkt in het argument dat een raadgevend referendum dus de prullenbak in kan. De oppositie en hoogleraren zien het als motief om de senaat het huidige referendum juist te laten behouden, omdat het politiek het hoogst haalbare is. Voor een bindend referendum is immers, net als voor de meeste aanbevelingen van de commissie-Remkes, een grondwetswijziging met een tweederde meerderheid nodig. Een meerderheid die voor het referendum, een gekozen formateur, de mogelijkheid om wetten te toetsen aan de grondwet en veel andere voorstellen niet bestaat.

Geen Haagse oplossingen: Wat ons opvalt aan het tussenrapport - het definitieve verslag komt in december: 1. Veel adviezen zijn hetzelfde als die van de staatscommissies Cals/Donner (1971) en Biesheuvel (1985). En daar is toen (ook) niets van terecht gekomen. 2. De commissie, ooit op voorspraak van de VVD ingesteld om te kijken naar de ‘lastige’ Eerste Kamer, adviseert niet om deze af te schaffen. Wel kan constitutionele toetsing of een terugzendrecht de senaat verzwakken. 3. Waar de commissie ingesteld leek om het electoraal versnipperde land voor Haagse politici bestuurbaar te houden, richt deze zich veel meer op de vraag hoe de parlementaire democratie voor burgers representatief en waardevol blijft. In ‘Haagse’ oplossingen voor versplintering, zoals een kiesdrempel of het tegengaan van afsplitsingen, ziet de commissie niets. Ze constateert dat “een zekere mate van ‘rommeligheid’ inherent is aan een volwassen democratie”. Morgen praten Barbara Rijlaarsdam, Pim van den Dool en ik er met Lamyae Aharouay over door in aflevering 37 van onze podcast Haagse Zaken.

WAT WIJ VOLGEN: Niet alleen het afschaffen van het raadgevend referendum kreeg gisteren een dubbelzinnig steuntje in de rug, dat geldt ook voor het schrappen van de dividendbelasting. Een arrest van het Europees Hof van Justitie stelt dat buitenlandse beleggingsfondsen gelijk moeten worden behandeld als binnenlandse beleggers. Het is niet alleen goed nieuws voor het kabinet, in het ergste geval kost het oordeel uit Luxemburg de schatkist 1,7 miljard euro, schrijft het FD. Slecht nieuws is er ook van de ‘klimaattafel industrie’. FNV, Greenpeace, Natuur en Milieu, provincies en waterschappen hebben ruzie met grote vervuilers van de industrie. Vooral de raffinaderijen zouden weinig willen weggeven. De deadline is over drie weken.

QUOTE VAN DE DAG:

“Er bestaan geen linkse of rechtse verlichtingspalen.”

Honorair hoogleraar bestuurskunde Arno Korsten in NRC over de trend van raadsbrede akkoorden: in ongeveer vijftig gemeenten steunt de voltallige gemeenteraad een akkoord op hoofdlijnen voor de komende vier jaar.