Trump haalt bakzeil: géén scheiding van migranten-gezinnen

Decreet De Amerikaanse president haalde woensdag bakzeil en ondertekende een decreet om een einde te maken aan de omstreden praktijk.

Na dagenlange felle kritiek in binnen- en buitenland ging president Trump woensdag overstag: hij ondertekende een decreet om een einde te maken aan de scheiding van illegale migranten en hun kinderen bij de zuidgrens. „We moeten gezinnen bij elkaar houden”, zei Trump tegen verslaggevers in het Witte Huis.

Het decreet bepaalt dat gezinnen die de grens oversteken en worden opgepakt voortaan samen moeten worden vastgehouden, terwijl het strafrechtelijke proces tegen de ouders loopt. Het zegt weliswaar dat gezinnen voorrang krijgen bij het immigratieproces, maar voorheen mochten zij de beslissing van de migratierechter buiten detentie afwachten. Dat mag nu alleen nog als er risico’s bestaan voor de gezondheid van een kind. Zo blijft het beleid van zero tolerance, in april aangekondigd door zijn minister van Justitie, van kracht, benadrukte de president woensdag.

Tussen april en eind mei zijn zeker 2.300 migrantenkinderen van hun ouders gescheiden omdat die voor het illegaal de grens oversteken nu strafrechtelijk vervolgd worden. Beelden van kinderen achter hekken gingen de wereld over en zorgden voor mondiale verontwaardiging.

Trump zei eerder dat alleen het Congres een einde kon maken aan de crisis. Hij doet het nu toch zelf, al is onduidelijk hoe hij de uitwerking voor zich ziet. De executive order instrueert het ministerie van Defensie om locaties te zoeken en in te richten, maar het is onduidelijk hoe de regering de middelen wil vinden om de duizenden gezinnen die zich elke maand aan de grens melden, lang vast te zetten.

Volgens experts probeert Trump de Flores-regeling te omzeilen. Die uitspraak uit 2015, toen Obama gezinnen wilde vastzetten, verbiedt de overheid kinderen langer dan 20 dagen vast te houden. De kans is groot dat dit decreet, net als eerdere executive orders van Trump, zal stuiten op vele juridische hordes. Ook is er een kans dat Trump na 20 dagen de kinderen alsnog van de ouders blijft scheiden.

Het decreet zegt niets over kinderen die nu gescheiden van hun ouders vastzitten. In bepaalde gevallen zijn ouders al teruggestuurd naar hun land van herkomst. De regering lijkt het aan de migrantenouders zelf over te laten hun kinderen terug te vinden in de bureaucratische doolhoven. Trump hoopt de conservatieve achterban vast te houden, en de storm van protesten te keren, vijf maanden voor de Congresverkiezingen.