‘Overlast zou worden beperkt, maar probleem is alleen maar verplaatst’

Talk of the Town Jarenlang liep het aantal festivals in Amsterdam én het aantal klachten over overlast op. Is het nieuwe evenementenbeleid een verbetering?

Foto PAUL RAATS/ANP

Het is dat de wind op 2 juni de goede kant op stond. Daardoor had Frances de Waal thuis in Halfweg-Noord weinig last van The Flying Dutch, ongeveer een kilometer verderop. Met meewind vanaf het festivalterrein was dat anders geweest. Waar ze zich dat weekend wel zorgen over maakte waren de oeverzwaluwen. De beschermde vogels bleken bij het nieuwe N1-festivalterrein, waar The Flying Dutch plaatsvond, te zijn neergestreken om te nestelen. Zouden ze niet worden weggejaagd door de luide muziek, de duizenden bezoekers en het afsluitende vuurwerk? Na het weekend kwam de stadsecoloog met zijn verlossende observatie: de oeverzwaluw zat er nog.

Toch zijn de zorgen van Frances de Waal over het N1-terrein niet weg. Ze is actief voor de actiegroep ‘Geen N1’, die werd opgericht uit protest tegen de plannen van de gemeente om het terrein te gebruiken voor grootschalige dancefestivals met tienduizenden bezoekers. Het stadsbestuur wil de overlast van dit soort festivals beter spreiden en kwam zo bij de kavel ‘N1’ in Westpoort uit. De gemeente onderzoekt nu of deze locatie aan de rand van de stad geschikt is als permanent evenemententerrein. Omwonenden als De Waal houden de invloed op de natuur en hun leefomgeving in de gaten: „Als wij niet meedenken wordt alles aan gort gefeest.”

Dát er iets moest gebeuren, was voor veel inwoners duidelijk; door het toenemende aantal feesten met luide (dance)muziek binnen de stadsgrenzen nam de overlast toe. Toenmalig burgemeester Eberhard van der Laan kondigde eind 2016 maatregelen aan. Het nieuwe evenementenbeleid – dat dit jaar inging – bevat een strengere richtlijn voor geluidsoverlast. Zo wordt nu meer rekening gehouden met het ver dragende geluid van dreunende bassen.

Lees ook: Zo pakt Amsterdam hufters in het centrum aan

Ook moeten organisatoren meer doen om geluidsoverlast te meten en te beperken. Die strengere eisen maken het volgens The Flying Dutch wel „moeilijker om een dancefestival te organiseren met de geluidskwaliteit op een niveau dat wij als organisatie graag zouden bieden”.

Voor het nieuwe beleid is van 78 locaties bekeken of die nog geschikt zijn voor het organiseren van festivals. Voor 16 locaties, met name in Zuid en West, geldt dat er helemaal geen feesten met een zogeheten ‘hoge geluidbelasting’ meer mogen plaatsvinden. Op de meeste plekken is het aantal dagen waarop feesten met luide muziek mogen worden georganiseerd naar beneden bijgesteld. Zo gold voor het Flevopark een maximum van 17 dagen, nu is dat drie.

Niet dat de Vereniging Vrienden van het Flevopark er vertrouwen in heeft dat de overlast afneemt; dat maximum werd toch al nooit gehaald. Vorig jaar werd voor twee dagen een vergunning afgegeven; minder dus dan nu het nieuwe maximum – de situatie stabiliseert dus eerder dan dat het aantal festivals afneemt. Dat geldt ook voor een aantal andere locaties. De zorgen van omwonenden zijn door het nieuwe beleid dan ook „zeker niet weggenomen”, zegt Goos van der Sijde van de vereniging.

De gemeente verwacht zelf ook niet dat het aantal festivaldagen met luide muziek dit jaar daalt, eerder dat het rond de 175 dagen blijft. Dat komt doordat aan de randen van de stad juist méér dancefestivals mogelijk worden. Dat geldt niet alleen voor het N1-terrein, maar ook voor IJburg, de pleinen van de Zuidas en de Tuinen van West.

„Amsterdam wilde beleid om overlast te beperken”, zegt Frances de Waal, „maar nu hebben ze het probleem verplaatst”. Slim, maar ook onsympathiek, vindt ze. „De belaste bewoners wonen voor een deel niet in maar net buiten Amsterdam, en dus is de kans kleiner dat ze bezwaar maken.”

Een gemeentewoordvoerder laat in een reactie weten dat „de N1 de enige plek is binnen de gemeente Amsterdam die mogelijk grootschalige evenementen kan huisvesten voor langere tijd”. De keuze voor een terrein aan de rand heeft te maken met het ontlasten van de drukke binnenstad en bereikbaarheid. „De keuze voor spreiding leidt daarbij inderdaad ook tot het spreiden van bepaalde vormen van overlast.” Het onderzoek naar de geschiktheid van N1 als evenemententerrein loopt nog, en wordt deze zomer afgerond. „De zorgen over overlast van de omgeving, zowel van inwoners van Amsterdam als daarbuiten, zullen uiteraard worden meegenomen in de uiteindelijke afweging.”

Maar Frances de Waal heeft het gevoel dat festivals in Amsterdam een vrijstaat zijn geworden. „Het Evenementenbureau van de gemeente is in het leven geroepen om festivals mogelijk te maken, niet om ze te beperken. Van wie behartigt Amsterdam de belangen, die van de bewoners of van de organisatoren?” Volgens de gemeente allebei: „met de grootste zorgvuldigheid” streefde het Stedelijk Evenementenbureau de afgelopen drie jaar naar „nieuwe regels met draagvlak onder zowel bewoners en bezoekers als organisatoren”.