Brieven

Moeten we überhaupt reizen?

Met enige verwondering zie ik de laatste maanden enige filevorming in NRC, met artikelen over de vraag wat beter voor het klimaat is, reizen met de trein of reizen met het vliegtuig. Steevast gaat het om reizen naar het buitenland, voor mij allemaal ver weg, maar voor de wereldwijze lezer blijkbaar te onderscheiden in ver (Bali) en dichtbij (Londen).

De vraag wat het meest schadelijk is kon wel eens een verrassende winnaar hebben, namelijk: dit soort artikelen. Door te focussen op de vraag ‘vliegtuig of trein?’ blijft, gelukkig voor de lezer, één vraag buiten schot: überhaupt reizen? De vraag ‘hoe’ vrijwaart ons van de vraag ‘of’. Zij bevestigt de onomstotelijke noodzaak van onze mobiliteit. Maakt niet uit hóe we gaan, maar we gáán, naar Londen, naar Parijs, én naar Barcelona en Praag. Het is echter juist deze mobiliteit die schaadt. En die neemt almaar toe. Zolang we echter blijven discussieren over hóe we moeten reizen, gaan we vooral dóór.

Ooit vroegen we ons af welke plaat we zouden kopen, maar met de opkomst van Napster vroegen we ons af óf we nog wel een plaat zouden kopen, en gelijk stortte de platenindustrie in. Of: naar welke film zullen we gaan? We gaan al bijna niet meer. Er zal pas echt wat veranderen als de vraag ‘hoe’ overgaat in de vraag óf.