KPN wil opnieuw vrouwenquotum voor topfuncties

Om meer vrouwen in topposities aan te trekken, zegt het telecombedrijf speciale wervingsbedrijven in te schakelen.

Foto Koen van Weel/ANP

KPN gaat opnieuw een quotum handhaven voor het aantal vrouwen in hoge managementfuncties. Minder dan eenvijfde van de hoogste bazen van het bedrijf is vrouw, en dat is niet conform het wettelijk streefgetal van 30 procent.

Het bedrijf wil minstens 30 procent vrouwen in de top, zegt topman Máximo Ibarra in een nieuw intern blad, De Max, een initiatief van het vrouwennetwerk binnen het telecombedrijf. KPN heeft hier geen termijn aan verbonden. In 2009 voerde het bedrijf, onder toenmalig topman Ad Scheepbouwer, ook al een vrouwenquotum in, nadat andere pogingen om meer vrouwen in de top te krijgen onvoldoende opleverden. Onder opvolger Eelco Blok stopte KPN echter met het het handhaven van het quotum.

Het AD berichtte donderdag als eerste over de herinvoering van het vrouwenquotum. Een woordvoerder van KPN zegt in een reactie tegen NRC dat het streefcijfer van 30 procent nooit is verdwenen. Het bedrijf bevestigt dat “we recent diverse maatregelen hebben genomen en de aanpak hebben geïntensiveerd.”

Minimaal helft aangedragen kandidaten vrouw

Vorig jaar was binnen het topkader 20 procent vrouw, voor het middle management lag dat percentage op 16, binnen heel KPN in Nederland is het percentage 23. Om de percentages in de top te laten stijgen, schakelt het telecombedrijf wervingsbureaus in. Minimaal de helft van de kandidaten die voor topfuncties wordt aangedragen, moet vrouw zijn. De positie mag anders niet worden vervuld.

Als het bedrijf er de komende jaren niet in slaagt om het percentage tot 30 procent te laten stijgen, volgen er mogelijk consequenties van financiële aard, bijvoorbeeld het korten van bonussen van leidinggevenden die ervoor moeten zorgen dat de streefcijfers worden gehaald. Volgens KPN blijft het moeilijk om vrouwen zonder extra maatregelen op hoge managementposities te krijgen. Dat zou onder meer komen door een gebrek aan vrouwen met een technische achtergrond. Ook zegt KPN dat technisch opgeleide vrouwen “vaak een voorkeur hebben om te werken voor kleinere start-ups dan voor grote bedrijven”.

Vrouwen binnen beursgenoteerde bedrijven

Op de Female Board Index, een jaarlijkse ranking van Nederlandse, beursgenoteerde bedrijven op basis van de aantallen vrouwelijke bestuurders en commissarissen, stond KPN vorig jaar nog op plek 34 van de 85 onderzochte bedrijven. Uitgeverij Wolters Kluwer scoorde het best.

Lees ook: Streefcijfer Er moet een afdwingbaar quotum komen voor het aantal vrouwen in Nederlandse raden van bestuur en commissarissen, adviseert een speciale commissie. „De tijd van stimuleren en hopen dat het goedkomt is voorbij.”

Hoogleraar Mijntje Lückerath, die de telling deed, concludeerde dat het aantal vrouwelijke bestuurders vorig jaar voor het tweede jaar op rij was gedaald. Bij veel bedrijven ging het desalniettemin een beetje beter, maar echte gelijkheid was niet in zicht.

Wettelijke kaders

In april 2017 werd het wettelijke streefcijfer van 30 procent vrouwen al van kracht.
Haalt een bedrijf het percentage niet, dan moet het dit in het jaarverslag verantwoorden.

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ziet dat dit in de praktijk vaak wordt nagelaten, zegt woordvoerder Michiel Hendrikx in een reactie. “Veel te veel bedrijven leggen in hun bestuursverslag geen verantwoording af als ze het streefcijfer niet halen. Bedrijven kijken te veel de andere kant op.” Volgens het ministerie loopt KPN met de plannen voorop. Hendrikx zeg dat daaruit blijkt dat KPN “er serieus mee bezig is”.

Twitter avatar ivanengelshoven Ingrid van Engelshoven Goed dat KPN echt werk maakt van diversiteit in de top. We zien dat bedrijven die er echt voor gaan er ook in slagen om meer diversiteit te bereiken. Diversiteit leidt ook tot betere bedrijfsresultaten. https://t.co/h0RFSNjCsM

‘Huidige wet is te vrijblijvend’

Volgens Hendrikx is de huidige wet nog te vrijblijvend: “Volgend jaar gaan we kijken of bedrijven daadwerkelijk in beweging zijn. Als dat niet zo is, zullen we onderzoeken welke maatregelen er nog meer mogelijk zijn. We overwegen om bedrijven die zich niet aan die wet houden, op een openbare lijst te plaatsen. Verplichte quota horen ook bij de opties. Dat laatste werd afgelopen maart voor het eerst aangedragen door de commissie die ons hierover adviseert.”

Volgens Hendrikx krijgen grote bedrijven conform de afspraak nog tot in ieder geval 2020 de tijd. “Maar er bestaat nota bene een database van stichting Topvrouwen waarin capabele kandidaten te vinden zijn, dus er is geen excuus meer.”