‘Klimaatneutraal Rotterdam kost 11 miljard euro tot 2050’

Rapport voor Formatie Klimaatbeleid in Rotterdam richt zich te veel op niches en experimenten. Er moet fors geïnvesteerd worden en niet alleen door de overheid.

Skyline van Rotterdam gezien vanaf het hoofdkantoor Eneco Rotterdam.
Skyline van Rotterdam gezien vanaf het hoofdkantoor Eneco Rotterdam. Foto Lex van Lieshout/ANP

Om de stad Rotterdam in 2050 klimaatneutraal te maken, zal 11 miljard euro geïnvesteerd moeten worden. Dat blijkt uit een financiële meerjarenraming van de gemeente, zegt demissionair wethouder Adriaan Visser (D66) van mobiliteit en duurzaamheid. In de raming zijn verduurzaming van de haven en industrie nog niet meegerekend.

Het nieuwe college gaat naar verwachting circa 38 miljoen euro per jaar in de energietransitie investeren. Ter vergelijking: de totale gemeentelijke bijdrage zou in 2050 in dit tempo uitkomen op 1,2 miljard euro.

„Het is niet te betalen voor ons als stad, dat zeg ik er meteen bij”, zegt wethouder Visser. De klimaatneutrale stad moet een publiek-private samenwerking worden tussen de gemeente, provincie en Rijk en bijvoorbeeld bouwbedrijven, woningcorporaties en investeerders, zegt hij.

Als Rotterdam de doelen van het Parijs-akkoord (temperatuurstijging tot eind deze eeuw onder de 2 graden houden) wil halen en in 2050 energieneutraal wil zijn, is rigoureus ingrijpen noodzakelijk. Dat staat in het rapport Nieuwe Energie voor Rotterdam van Drift, onderzoeksinstituut voor duurzame transities van de Erasmus Universiteit, en ingenieursbureau Arup.

Lees ook: In 2050 fietsen we veel en eten we kweekvlees

Ingrijpende maatregelen

Tot 2050 mag Rotterdam nog zo’n 36 megaton CO2 uitstoten, berekenden Drift en Arup. Als de gemeente niets doet, wordt die limiet al in 2030 bereikt. Het nieuwe college moet de komende vijf jaar daarom ingrijpende maatregelen nemen. In 2030 moet het gebied binnen de ring uitstootvrij zijn en in 2035 moet de laatste buurt van het aardgas af. In 2040 moet 80 procent van het voedsel regionaal worden geproduceerd.

Het Drift-rapport is Nederlands eerste doorberekende ‘routekaart’ voor een klimaatneutrale stad, zegt Drift-directeur Derk Loorbach, die verkenner was in de formatie in Rotterdam. Het rapport is gebruikt voor het ‘Rotterdams Energie- en Klimaatakkoord’ in het verwachte coalitie-akkoord van VVD, GroenLinks, D66, PvdA, CDA en CU-SGP. De werktitel voor het coalitieakkoord (Nieuwe energie voor Rotterdam) is overgenomen van het rapport.

Het huidige duurzaamheidsbeleid in Rotterdam schiet op diverse punten tekort, concludeert Drift. Het beleid gaat in te kleine stapjes en richt zich te veel op niches en experimenten. Het beleid zou juist gericht moeten zijn op het einddoel: een fossiele-brandstofvrije stad. Ook worden bepaalde doelgroepen in de stad, zoals commerciële vastgoedpartijen, nog te weinig in het beleid betrokken.

Een vraag is hoe zowel arm als rijk kan profiteren van de veranderingen. Ook is de vraag hoeveel banen de duurzame economie op lokaal niveau creëert. De technologische ontwikkelingen, en daarmee de vraag naar arbeid, zullen vragen om (om)scholing van grote groepen mensen.