De elektrische auto’s van Volkswagen en Peugeot komen straks uit China

Elektrisch rijden De Europese auto-industrie investeert meer in de ontwikkeling van elektrische auto’s in China dan in Europa.

Naar verwachting zal de markt voor elektrische auto’s sneller groeien in China dan in Europa en dus zal de productie ook toenemen.
Naar verwachting zal de markt voor elektrische auto’s sneller groeien in China dan in Europa en dus zal de productie ook toenemen. Foto Brent Lewin/Bloomberg

Europese autofabrikanten investeren zeven keer zoveel in de ontwikkeling en productie van elektrische auto’s in China dan in Europa. Op termijn gaat dat banen in de Europese auto-industrie kosten. Dat stellen onderzoekers van de groene lobbygroep Transport & Environment (T&E), die de afgelopen twaalf maanden telden in welke landen fabrikanten investeringen aankondigden. Volkswagen staat in de lijst aan kop met een geplande investering van ruim 10 miljard euro in een joint venture met het Chinese JAC Motors.

Naar verwachting zal de markt voor elektrische auto’s sneller groeien in China dan in Europa, omdat de Chinese overheid vorig jaar al ambitieuze maatregelen voor schone voertuigen heeft aangenomen. Op basis van persberichten en nieuwsberichten stellen de onderzoekers dat Europese fabrikanten 21,7 miljard euro zeiden te investeren in elektrische auto’s en batterijen in China, tegenover 3,2 miljard euro in Europa. Nico Muzi van T&E: „China krijgt de banen.”   

Twaalf miljoen banen

Het draait om de vraag of een ambitieus klimaatbeleid, met harde quota voor elektrische auto’s, goed of slecht is voor de werkgelegenheid. Europa kent geen quota, en ze staan ook niet in het nieuwe voorstel van de Europese Commissie. China heeft ze wel.

De Europese branchevereniging voor autofabrikanten ACEA draagt al jaren de stelling uit dat een streng beleid kwalijk is voor de werkgelegenheid. Volgens tellingen van de Europese Commissie is de auto-industrie goed voor 12 miljoen banen in Europa. De klimaatdoelen maken auto’s een paar duizend euro per stuk duurder, liet ACEA berekenen. Dat drukt op de winst en de concurrentiepositie van automakers.

Het rapport van T&E dat donderdag wordt gepubliceerd, draait het om. China heeft veel ambitieuzere doelen voor elektrisch rijden en daarom hevelen fabrikanten die activiteiten daarheen. En straks kan het Westen die auto’s weer importeren.

Lees ook: De elektrische auto is straks made in China

Het Chinese ‘new energy vehicle mandate’ schrijft voor dat fabrikanten een zeker percentage elektrische auto’s moet maken om genoeg ‘credits’ te verdienen. Halen ze dat niet, dan moeten ze credits bijkopen, en dat is duur. Omgerekend betekent dit dat in 2020 zo’n 4 procent van alle verkochte auto’s in China elektrisch moet zijn.

Het moment van publicatie is tactisch gekozen door T&E. Europa werkt op dit moment aan nieuwe CO2-normen door auto’s en vrachtwagens. Volgende week komen de milieuministers van de EU-lidstaten bij elkaar om over het voorstel van de Europese Commissie uit 2017 te praten. Daar staat in dat auto’s in 2025 15 procent minder CO2 mogen uitstoten en in 2030 30 procent minder. Meerdere Europarlementariërs en EU-lidstaten, waaronder Nederland, vinden dat dit veel ambitieuzer kan.

In het voorstel staat ook dat in 2030 15 procent van alle verkochte auto’s emissievrij – dus elektrisch – moet zijn. Maar de straf voor autofabrikanten die dat percentage niet halen, is er op het laatst uitgelobbyd.