VS stoppen met scheiden van migrantengezinnen aan grens

De Amerikaanse president ondertekende woensdag een decreet waarmee families bij elkaar blijven.

Trump tekende woensdag een decreet dat het scheiden van families moet beëindigen.
Trump tekende woensdag een decreet dat het scheiden van families moet beëindigen. Foto Win McNamee/AFP

Na dagenlange kritiek van niet alleen Democraten maar ook Republikeinen ging Donald Trump woensdag toch overstag. De Amerikaanse president ondertekende een zogeheten executive order waarmee illegale migrantenkinderen niet meer gescheiden zullen worden van hun ouders bij de grens. “We moeten families bij elkaar houden”, zei hij van te voren tegen verslaggevers in het Witte Huis.

In het decreet staat nu dat families die de grens over zijn gestoken gezamenlijk vast blijven zitten terwijl het strafrechtelijk onderzoek naar de ouders loopt. Als er risico’s bestaan voor de gezondheid van een kind, dan moet er gezorgd worden voor apart onderdak voor de gehele familie. Ook krijgen families die vastzitten voorrang in het immigratieproces.

De beslissing van de president om toe te geven is opmerkelijk, omdat Trump eerder nog volhield dat alleen het Amerikaans Congres een einde kon maken aan de crisis. Wel zegt de president dat het huidige beleid van ‘nultolerantie’, aangestuurd door zijn minister van Justitie Jeff Sessions, intact blijft. Illegale migranten die opgepakt worden bij de grens met Mexico komen meteen vast te zitten.

Hoge hekken

Beelden van een meisje dat toekijkt hoe haar moeder wordt gearresteerd, audio-opnames van huilende peuters die om hun moeder vragen en foto’s van kinderen die achter hekken werden opgesloten gingen de afgelopen dagen de wereld over. De Verenigde Naties veroordeelden de praktijk. De staat New York klaagde de regering-Trump aan vanwege het beleid.

The New York Times schreef eerder dat Trump met zijn executive order de zogeheten Flores-regeling uit 1997 wil omzeilen. Die verbiedt de overheid om kinderen langer dan twintig dagen vast te houden in migratiecentra. Nog duidelijk moet worden wat gaat gebeuren met de kinderen die inmiddels al gescheiden van hun ouders vastzitten in Amerikaanse instellingen. In bepaalde gevallen zijn ouders al teruggestuurd naar het land van origine.

Campagnebelofte

Met het decreet lijkt Trump te proberen om twee vliegen in een klap te slaan. Aan de ene kant houdt hij zijn conservatieve achterban tevreden door illegale migranten vast te houden, aan de andere kant zorgt hij ervoor dat families bij elkaar blijven. Hard optreden tegen illegale migratie was een van de belangrijkste campagnebeloftes van de vastgoedmiljardair.

Voorafgaand aan het tekenen van het decreet herhaalde Trump zijn bekende retoriek. Zo waarschuwde hij voor de dreiging van “miljoenen mensen die het land overspoelen”. Ook concludeerde de president: “Als je sterk bent, dan heb je geen hart. Misschien ben ik liever sterk, maar het is een lastig dilemma.”

Lees de NRC-reportage over de kwestie: Zo ziet Trumps anti-immigratiebeleid er in de praktijk uit

Trump claimde herhaaldelijk onterecht dat het de fout was van de Democraten, die nieuwe strengere immigratiewetgeving zouden tegenhouden, en dat hij - hoe verschrikkelijk de beelden ook waren - er niets aan kon doen. De druk die vanuit alle kanten werd opgevoerd op Trump, onder anderen door zijn vrouw Melania en zijn dochter Ivanka, blijkt uiteindelijk te hebben gewerkt. Nu stelt de president: “Republikeinen willen veiligheid voor ons land, en tegelijkertijd willen we compassie.”