Onderwijs

Studenten: zorgen over positie van vrije pers in hoger onderwijs

Het is zorgelijk gesteld met de onafhankelijkheid van pers op hogescholen en universiteiten. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO). Zo komt naar voren dat ongeveer de helft van de grote hogescholen geen vrije pers heeft, dat redacties van instellingsbladen in bepaalde gevallen worden samengesteld door het college van bestuur en dat sommige redacties onderdeel uitmaken van de afdeling communicatie. Het ISO vindt nu dat de minister in actie moet komen. Verder beschikken veel instellingsbladen over een redactieraad, maar de leden daarvan worden veelal aangesteld door de colleges van bestuur van de instellingen. Dit staat haaks op hoe het werkt bij dagbladen en omroepen en is een beperkende factor voor de vrije pers. (ANP)