Minister wil één methode voor het meten van files

Files Rijkswaterstaat en de ANWB gebruiken andere methodes om files te meten. De minister wil dat er één registratie komt.

De ANWB en Rijkswaterstaat hebben andere methodes om files te meten, en dat levert opvallende verschillen op.
De ANWB en Rijkswaterstaat hebben andere methodes om files te meten, en dat levert opvallende verschillen op. ANP/Marcel van Hoorn

Rijkswaterstaat heeft onvoldoende zicht op de omvang en de groei van files op de Nederlandse wegen. Volgens de ANWB groeide het aantal files in het eerste kwartaal van 2018 met 25 procent. Rijkswaterstaat registreerde over diezelfde periode een beduidend lagere groei van 5,2 procent.

Dat blijkt uit een brief van de ANWB aan de Tweede Kamer. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat, VVD) kondigde woensdag in de Tweede Kamer tijdens een debat over de stijgende filedruk aan dat zij in overleg is met de ANWB om te komen tot een eenduidige registratie van de files en de filedruk.

Volgens de ANWB registreert Rijkswaterstaat (RWS) met meetlussen alleen de files op het hoofdwegennet, terwijl niet alle hoofdwegen van zo’n lus voorzien zijn. De ANWB registreert de filedruk op alle wegen, waarbij gebruik wordt gemaakt van gegevens van TomTom en andere navigatiesystemen en mobiele telefoons.

Dat is volgens de ANWB de meest betrouwbare manier om files te meten. Bovendien hanteren Rijkswaterstaat en de ANWB verschillende definities van files en filedruk, zo gaf ook de minister aan. Volgens RWS is er sprake van file als er minimaal 2 kilometer aan auto’s minder dan 50 kilometer per uur rijdt. Volgens de ANWB is er sprake van file als er substantieel langzamer gereden wordt dan is toegestaan. Als er op een snelweg 60 kilometer per uur gereden wordt, terwijl 130 kilometer is toegestaan, rekent de ANWB dat mee in de filezwaarte.

Lees ook deze factcheck: 'Jaarlijks kosten files maximaal 3,7 miljard'

Geen rekeningrijden

In het debat stond op voorhand vast dat er in deze kabinetsperiode geen vormen van rekeningrijden wordt ingevoerd. „Als er wel zo’n voorstel komt, gaat dat direct richting prullenmand”, aldus het VVD-Tweede Kamerlid, Remco Dijkstra.

In het regeerakkoord is afgesproken dat nog deze kabinetsperiode geëxperimenteerd wordt met projecten om de spits te vermijden. Rekeningrijden is, wat CDA, PVV en VVD betreft, daarbij taboe. De minister bevestigde dat. „Er komt geen systeem van rekeningrijden en daar zullen we ook niet op voorsorteren.” Ze komt wel met voorstellen om spitsrijden te ontmoedigen. Zo is Van Nieuwenhuizen in overleg met verzekeraars over de mogelijkheid dat automobilisten alleen premie betalen als ze daadwerkelijk rijden. „Dat kan in Denemarken, dus waarom niet hier?”, aldus de minister.

Volgens de ANWB kan de filedruk verminderen als RWS storingen aan bruggen, sluizen en tunnels sneller oplost door meer onderhoudsploegen in te schakelen, spitsstroken aan de linkerzijde permanent open te stellen en door nauwkeuriger bediening van de ‘kruizen’ boven de weg.

Van Nieuwenhuizen komt nog dit jaar met voorstellen om het aantal spitsstroken te verhogen, conform het voorstel van de ANWB.