Ex-minister Bussemaker nieuwe voorzitter pensioenbeheerder PGGM

Vanaf 1 juli 2018 gaat zij eveneens aan de slag als hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden.

Bussemaker tijdens de onthulling van portretten van vrouwelijke hoogleraren in de Senaatskamer van Universiteit Leiden.
Bussemaker tijdens de onthulling van portretten van vrouwelijke hoogleraren in de Senaatskamer van Universiteit Leiden. Foto Remco de Waal/ANP

Voormalig minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, PvdA) is benoemd tot de nieuwe bestuursvoorzitter van PGGM. Dat maakte de pensioenbeheerder woensdag bekend. Bussemaker zal eind juli het voorzitterschap overnemen van voormalig minister Frank de Grave (Defensie, VVD), die de maximale zittingstermijn van acht jaar heeft volbracht.

PGGM beheert het vermogen van meerdere Nederlandse pensioenfondsen, waarbij zo’n drie miljoen mensen zijn aangesloten. Eind december 2017 beheerde PGGM naar eigen zeggen 218 miljard euro.

Uitdagingen zorg

Jet Bussemaker ziet uit naar haar nieuwe functie: “Het coöperatiebestuur heeft een grote verantwoordelijkheid ten aanzien van huidige en toekomstige uitdagingen voor het werken in de zorg.”

Vanaf 1 juli 2018 gaat zij eveneens aan de slag als hoogleraar bij het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en de Universiteit Leiden. De PvdA-er zal daar de nieuwe leerstoel ‘Wetenschap, beleid en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’ bekleden.

Afschaffing basisbeurs

Als minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap in het kabinet-Rutte II verving Bussemaker de studentenbasisbeurs voor een sociaal leenstelsel. Studenten krijgen sindsdien geen basisvergoeding meer, maar een lening met lage rente. Na hun afstuderen moeten zij, als zij meer dan het minimumloon verdienen, hun schuld aflossen.

In het kabinet-Balkenende IV was Bussemaker staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarvoor zat ze negen jaar voor de PvdA in de Tweede Kamer. In de jaren negentig was Bussemaker universitair docent aan de twee universiteiten van Amsterdam, onder andere bij de opleidingen politicologie en bestuurskunde.