Brieven

Brieven nrc.next 20/6/2018

Alcohol

Wijn-advertentie

Een uitgebreid artikel met 34 vragen over alcohol in de zaterdagkrant (Waar moet op gedronken worden?, 16/6). De strekking: alcohol is niet al te best voor je, drink niet te veel. Des te verbaasder was ik toen ik aan het eind van het artikel de bladzijde omsloeg en een advertentie voor NRC Wijn zag staan, met een minimum afname van zes flessen. Dat past mijns inziens niet echt in de lijn van het artikel en daar had ook best even rekening mee gehouden kunnen worden.

Boerkamoeders

Prutopmerkingen

„Boerkamoeders op het schoolplein? Leg hun uit waarom je dat niet wilt, in plaats van je te verschuilen achter een regel.” Dat stelt Maurits Berger in het Twistgesprek (16/6) in NRC. Hij meent dat een wettelijk boerkaverbod niet nodig is, de burgers kunnen zelf wel hun ongenoegen kenbaar maken als dat nodig is. Ik zie het voor mij: op het schoolplein stap ik af op een boerkadraagster en ga haar uitleggen wat mijn bezwaren zijn tegen gezichtsbedekkende kleding.

Dat is natuurlijk volstrekte onzin. Wat hier wederom gebeurt, is dat een lid van de elite een quasi-oplossing aandraagt voor een probleem dat de burger ervaart en hem daarmee gewoon het bos in stuurt, als een kind dat niet moet zeuren. Wat mij zo stoort is dat dit soort ‘intellectuelen’ daarmee grote groepen mensen in de richting sturen van politici die in potentie gevaarlijk zijn. Dus houd in vredesnaam eens op met dit soort elitaire prutopmerkingen waar wij helemaal niets aan hebben.

De Moeder de vrouw

Het ‘de’ is belangrijk

Veel ophef over het thema van de Boekenweek in 2019: ‘de moeder de vrouw’. Wie iets weet van de Nederlandse literatuurgeschiedenis, denkt onmiddellijk aan het gedicht van Martinus Nijhoff. Hij voegde het lidwoord ‘de’ toe aan de zegswijze, ‘moeder de vrouw’. En dat is nou net waar het om gaat, die toevoeging. Daarmee heeft hij in mijn ogen juist de vrouw losgekoppeld van het moederschap. Een kleine toevoeging dus, met een groot inhoudelijk verschil. In de discussie die nu losbarst, wordt dat soms niet gemeld. Laat in de discussies en de essays die volgen het onderscheid duidelijk zijn.

Homoseksualiteit

De paus is niet liberaal

De paus zei deze week dat homostellen geen gezin kunnen vormen. Hij vindt dus dat hij mijn gezin als minderwaardig mag betitelen omdat het niet volgens het mannetje-vrouwtje-beeld is.

Wie deze paus nog altijd liberaal of ‘homovriendelijk’ vindt is ofwel extreem naïef, ofwel bewust ziende blind. Net zoals zijn voorgangers zaait Franciscus uiteindelijk haat.

Correcties/aanvullingen

Macedonië

In het artikel Territoriale taaltwist om Alexanders koninkrijk (14/6, p. 16/17) stond dat de Grieks-orthodoxe kerkvader Theoklitos Passalis voorstelde om de Republiek Macedonië de ‘Democratie Skopje’ te noemen.

Dit moet evenwel ‘Republiek Skopje’ zijn. Het Griekse woord ‘dimokratia’, dat Passalis gebruikte, betekent in deze context ‘republiek’.

Merkel

In het Commentaar Politieke perikelen van Merkel niet zonder risico voor stabiele EU (18/6, p. 17) stond dat Merkel in 2015 besloot de grens open te zetten voor vluchtelingen die vastzaten in Hongarije. Bedoeld was dat Merkel besloot de grens niet te sluiten. De grenzen tussen Schengenlanden als Duitsland, Oostenrijk en Hongarije zijn immers al open.