Brieven

Brieven

Malcontent „trekt alle registers open” om het bestaansrecht van Israël in twijfel te trekken, oordeelde NRC-recensente Els van Diggele op 18/5 over mijn boek Een open zenuw. Nederland, Israël & Palestina. Mijn boek gaat helemaal niet over het bestaansrecht van Israël en trekt dat ook niet in twijfel. Ik schrijf over het Palestijnse zelfbeschikkingsrecht en de vraag waarom dat recht het in Nederland, als puntje bij paaltje komt, nog altijd aflegt tegen het Israëlische recht op zelfbeschikking. Dat is iets heel anders dan het Israëlische recht daarop te ontkennen. De staat Israël bestaat, net zoals 192 andere staten in de wereld. Punt uit! Van Diggele vindt dat ik in de hoek van Israël-haters thuishoor omdat ik een narratief zou presenteren waarin de Joden in Palestina de schuld van alle ellende krijgen en de Palestijnse Arabieren tot ultieme slachtoffers worden verheven. Ook dat ontbreekt in mijn boek ten enenmale. Om mij toch als scharrelaar door de historische werkelijkheid te kunnen neerzetten, word ik en passant op een lijn geplaatst met president Abbas en diens goedkeuring van het Palestijnse geweld terwijl ik dat nu juist op kritische toon behandel, evenals de corruptie en repressie waarmee de Palestijnse Autoriteit en Hamas op de Westelijke Jordaanoever en in Gaza optreden. Wel probeer ik uit te leggen waarom steeds meer Palestijnen zich na de mislukking van Oslo opnieuw tot de gewelddadige strijd bekeerden. Maar dat is iets heel anders dan die strijd goedpraten. Het is tekenend dat Van Diggele dat verschil niet wil zien. Niet voor niets beschrijf ik de Nederlandse omgang met het Israëlisch-Palestijnse conflict als een open zenuw die bij aanraking de emoties steeds weer verbijsterend hoog doet oplaaien. Van Diggeles recensie is er een perfect voorbeeld van.


auteur Een open zenuw. Nederland, Israël & Palestina