Kamer: meer depotkunst naar kleinere musea

Bruiklenen Voor kleinere musea in de regio zijn bruiklenen duur en lastig. Dat moet beter kunnen, vindt de Tweede Kamer.

In het depot van het Rijksmuseum in Lelystad. Foto Rien Zilvold
In het depot van het Rijksmuseum in Lelystad. Foto Rien Zilvold

Kleinere musea in de regio moeten makkelijker bruiklenen uit het depot van grotere musea kunnen krijgen. Door de hoge verzekeringskosten is deze ‘collectiemobiliteit’ nu vaak nog lastig.

Dat wil de Tweede Kamer, die er dinsdagmiddag een motie over aannam. „Juist voor kleinere stad- en streekmusea kan het waardevol zijn om werken te lenen uit grotere musea”, aldus de motie. D66-Kamerlid Vera Bergkamp: „Tentoonstellingen met topstukken uit de grotere musea zorgen voor nieuw publiek. Ook kan een specifiek kunstwerk een tentoonstelling nét even afmaken.”

Aanleiding voor de motie was een advies van de Raad van Cultuur over de toekomst van musea, waarin stond dat vooral kleinere stad- en streekmusea het moeilijk hebben: „Er is een spanningsveld tussen de vlaggenschepen van de Nederlandse museumwereld en de vele musea die op lokaal niveau van grote betekenis zijn, maar met minimale middelen moeten opereren.”

Eerder bleek uit onderzoek in opdracht van de Museumvereniging al dat musea bruiklenen meestal verzekeren voor total loss, dus tegen alle risico’s. Inderdaad komen schades bij binnenlands bruikleenverkeer regelmatig voor, maar de omvang van die schades is vrijwel altijd beperkt, aldus het onderzoek.

Tegelijk vormen de hoge verzekeringskosten, naast transportkosten, de belangrijkste belemmering voor bruikleenverkeer. Als de dekking van de verzekering wordt beperkt tot de herstelkosten, zouden die verzekeringskosten omlaag kunnen.

Mogelijk komt er ook extra geld voor een betere digitale toegankelijkheid van museumcollecties. Met goed doorzoekbare databases is het voor musea makkelijker op de hoogte te raken van wat andere musea in huis hebben. Ook dat kan het binnenlandse bruikleenverkeer ten behoeve van kleinere musea ten goede komen.

Juist vorige week begon de bouw van het Collectie Centrum Nederland in Amersfoort, dat in 2020 moet openen. Dit CCN zal ruim 30.000 vierkante meter beslaan voor 675.000 kunstobjecten van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Rijksmuseum, het Nederlands Openluchtmuseum en Museum Paleis Het Loo, die niet permanent worden tentoongesteld.