Coalitie en oppositie zijn het nagenoeg eens over een nieuwe klimaatwet

De tekst van de nieuwe klimaatwet gaat verder dan de afspraken in het regeerakkoord.

Toenmalig Pvda-leider Diederik Samsom en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zijn de bedenkers van de klimaatwet.
Toenmalig Pvda-leider Diederik Samsom en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver zijn de bedenkers van de klimaatwet. Foto Bart Maat

De vier coalitiepartijen en drie linkse oppositiepartijen zijn het zo goed als eens over een nieuwe klimaatwet. Op dinsdag is in de fractievergaderingen de tekst besproken van de wet, die verder gaat dan eerder in het regeerakkoord was afgesproken door VVD, CDA, D66 en ChristenUnie.

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP steunen de doelstelling van 49 procent CO2-vermindering in 2030. In 2050 moet er een CO2-reductie zijn van 95 procent en moet alle energie duurzaam worden opgewekt.

Volgens ingewijden zou er bij de handhaving en controle een rol zijn weggelegd voor de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van het kabinet en de hoogste bestuursrechter. Ondertussen onderhandelt de overheid aan ‘klimaattafels’ met het bedrijfsleven en andere belangenorganisaties over een zogenoemd klimaatakkoord, met afspraken over de maatregelen om tot die CO2-vermindering te komen.

Het is de bedoeling dat daar in de eerste helft van juli een concreet plan uit komt, maar het overleg verloopt moeizaam.

In november 2015 kwamen Diederik Samsom, in die tijd PvdA-leider, en GroenLinks-fractievoorzitter Jesse Klaver met het idee voor een klimaatwet. Die moest een „doorbraak” betekenen voor het Nederlandse klimaatbeleid, zeiden ze. Door de doelstellingen voor CO2-vermindering in een wet vast te leggen, zou het een vaststaand gegeven zijn waarmee elk kabinet aan de slag moet.

VVD en CDA reageerden indertijd afwijzend. De VVD waarschuwde dat bedrijven naar landen zouden verhuizen waar het veel slechter gesteld is met de aandacht voor het milieu, het CDA zag het nut niet in van een klimaatwet alleen voor Nederland. Drie jaar later hebben VVD en CDA een flinke draai gemaakt.

Op hun congressen, enkele weken geleden, hamerden de partijleiders van beide regeringspartijen op het belang van een klimaatwet en -akkoord.