Reportage

Rechtbank verbiedt motorclub Satudarah

Motorclub De club vormt een bedreiging voor de openbare orde en kan de samenleving ontwrichten, aldus de civiele rechter.

Leden van de Satudarah vertrekken bij het Justitieel Complex Schiphol. De rechtbank doet uitspraak in de civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie vraagt om de Satudarah Motorcycle Club te verbieden.
Leden van de Satudarah vertrekken bij het Justitieel Complex Schiphol. De rechtbank doet uitspraak in de civiele procedure waarin het Openbaar Ministerie vraagt om de Satudarah Motorcycle Club te verbieden. Foto Robin van Lonkhuijsen/ ANP

De motorclub Satudarah wordt met onmiddellijke ingang verboden. Dat oordeel heeft de Haagse rechtbank deze maandag uitgesproken in de extra beveiligde rechtbank op Schiphol.

Het oordeel werd aangehoord door tientallen leden van Satudarah. Ook twee verwante afdelingen (chapters) zijn verboden.

De rechtbank oordeelt dat „de combinatie van talrijke strafbare gedragingen met de cultuur van geweld maakt, dat de werkzaamheid van Satudarah in strijd is met de openbare orde. Daarbij zijn deze gedragingen zo ernstig dat ze de samenleving kunnen ontwrichten”.

Het is de tweede keer in een jaar tijd dat in een civiele procedure het OM erin is geslaagd een motorclub te laten verbieden. Vorig jaar werd de motorclub Bandidos door de rechtbank in Utrecht verboden.

De Haagse rechters oordelen over Satudarah dat „bestuursleden en leden jarenlang betrokken zijn bij veel criminele activiteiten waaronder geweld tegen andere motorclubs, productie van en handel in verdovende middelen, verboden wapenbezit en afpersing. Daarnaast lieten bestuursleden een cultuur ontstaan die het plegen van strafbare feiten door leden bevorderde en waarin crimineel gedrag van leden werd gewaardeerd en beloond”.

Lees ook Is Satudarah ‘structureel crimineel’? - over de juridische moeilijkheden rond een verbod op motorclubs

De rechtbank oordeelt dat de inzet van strafrechtelijke en bestuurlijke middelen tegen de motorclub geen „afdoende resultaat” hebben geboden. „Daarom is een verbod en een ontbinding van de vereniging nu op zijn plaats. De club verliest hiermee de beschikking over haar vermogen (waaronder de clubhuizen) en mag zich niet meer als motorclub manifesteren. Wordt Satudarah toch in een of andere vorm voortgezet dan kunnen de deelnemers daarvoor strafbaar zijn”, aldus de rechters.

Het Openbaar Ministerie (OM) had vorige maand in een zitting van de Haagse rechtbank om een verbod gevraagd van Satudarah omdat deze club „een gewelddadig imago cultiveert dat wordt gebruikt voor afpersing en intimidatie.” De motorclub zou ook „structureel criminaliteit” plegen. Het gaat daarbij niet alleen om criminaliteit van individuele leden maar ook „een subcultuur van wetteloosheid die de club heeft gecreëerd voor zijn leden”.

Leden van de Satudarah vertrekken bij het Justitieel Complex Schiphol.

Foto Robin van Lonkhuijsen/ANP

Zwijgcultuur

Strafrechtelijk en bestuurlijk optreden tegen motorclubs als Satudarah is volgens het OM onvoldoende effectief om de criminele gedragingen van deze clubs en hun leden te beperken. Volgens het OM worden strafrechtelijke procedures tegen verdachte leden van de club gefrustreerd door een zwijgcultuur binnen de club. Bovendien, zo stelt het OM, worden getuigen van incidenten en overheidsdienaren structureel geïntimideerd. Ook blijkt dat Satudarah leden die zijn veroordeeld tijdens hun detentie financieel ondersteunt. Na hun celstraf worden soms feesten georganiseerd nadat ze zijn vrijgelaten.

De advocaten van Satudarah ontkennen niet dat individuele leden van de club veroordeeld zijn voor strafbare feiten, maar stellen dat niet is aangetoond dat er sprake is van door de leiding van de club georganiseerde of aangestuurde strafbare gedragingen. Daarom moest het verzoek van het Openbaar Ministerie worden afgewezen. Een verbod zou in strijd zijn met het recht op vereniging. „Een grondrecht”, aldus advocaat Erik Thomas. Volgens hem is er sprake van „illusiepolitiek” omdat de broederschap van motorclubleden ook na een verbod blijft bestaan.

Overigens kan het OM de politie nog geen opdracht geven om leden van Satudarah bijvoorbeeld te verbieden clubhesjes te dragen. Zulk gedrag is strafrechtelijk pas afdwingbaar als alle rechtsmiddelen zijn uitgeput. De motorclub heeft al hoger beroep aangekondigd.

De uitspraak van de Haagse rechtbank stelt burgemeesters wel in staat om met een beroep op de openbare orde op te treden en bijvoorbeeld vergunningen voor feestjes te weigeren.

Vorige maand werd bekend dat het OM ook de motorclub Hells Angels wil verbieden via de civiele rechter. Het Landelijk Parket heeft de rechtbank Midden-Nederland gevraagd de vereniging te ontbinden. De activiteiten van de club en clubleden zorgen volgens het OM voor verstoring van de openbare orde.