Recensie

Recensie Theater

Ineens dringt door dat er iets veranderd is

Dans Het vereist wel iets van de toeschouwer, maar Arno Schuitemakers choreografie ‘The way you sound tonight’ is een boeiend onderzoek naar beweging, tijd, ruimte, licht en geluid.

Moment uit The Way You Sound Tonight van Arno Schuitemaker.
Moment uit The Way You Sound Tonight van Arno Schuitemaker.

Daar is zij weer. Die ene beweging, beginnend als een kleine golving van de romp, dan uitdijend, steeds intenser, sneller en met een grotere uitslag, langzaam verplaatsend, analoog aan de soundscape, die met één doffe beat begint en zich ontwikkelt tot een steeds dichter klankweefsel dat via surround sound ook door de ruimte beweegt. Een beweging als een simpele danspas op een dance party, uitgevoerd met steeds eenzelfde, trance-achtige concentratie. Eerst door één, dan drie, dan vier, vijf dansers, om weer te eindigen met één. En die ene, kleine golfbeweging.

The way you sound tonight draagt duidelijk de handtekening van de Nederlander Arno Schuitemaker. Het is een werk voor theaterbezoekers die niet bang zijn voor een stevige kijkopdracht en houden van het intens volgen van de opbouw van een beweging tot een choreografie. Net als in zijn vorige werk If you could see me now sleutelt Schuitemaker nauwgezet met de basiselementen beweging, tijd, ruimte, licht en geluid. Heel geleidelijk en soms nauwelijks merkbaar, tot ineens doordringt dat er iets veranderd is.

Bekijk ook een interview met Arno Schuitemaker en lees de recensie van zijn While We Strive (2015)

In dit nieuwe werk borduurt hij op dat procedé voort, maar met minder nadruk op de ontelbare variabelen. Met een groter aantal dansers en door het publiek rond het podium te plaatsen probeert Schuitemaker de ruimtelijke beleving te versterken. Wie wil, kan zich tussen de dansers begeven, om de relatie van beweging en geluid met de ruimte nog intenser te ondergaan.

Die uitnodiging is echter zo onnadrukkelijk, en de noodzaak zo dubieus, dat slechts een enkeling zich geroepen voelt. Een merkwaardig naïeve inschattingsfout, ook van dramaturg Guy Cools.

Wat wel heel mooi werkt, is het telkens opkomende en weer wegstervende licht (ontwerp Jean Kalman), dat het cyclische karakter onderstreept. Maar de troef van The way you sound tonight is de muziek van Aart Strootman, die het publiek meeneemt in een hypnotiserende, auditieve golfbeweging.