Brieven

De jeugd heeft de toekomst, dus help adolescenten

Wij zijn blij met het advies van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) om de leeftijdsgrens voor jeugdhulp te verhogen (Advies: leeftijdsgrens jeugdhulp moet naar 21 jaar, 5/6). Als een jongere 18 wordt, stopt de jeugdhulp. De overgang naar de volwassen hulpverlening is in de praktijk vaak ingewikkeld. 75 procent van de psychische klachten ontstaat voor het 25ste levensjaar, maar slechts 20 procent van deze jongeren ontvangt de hulp die zij behoeven. Daar komt bij dat er meestal niet sprake is van één probleem, maar juist van complexe multiproblematiek: problemen stapelen zich op. Niet zelden vluchten jongeren in middelengebruik, drank, roken of gamen. Juist de adolescentie is een kwetsbare fase, waarin we van jongeren verantwoordelijkheid verwachten. Dat is geen sinecure.

Op alle middelbare scholen en steeds meer mbo-scholen is de jeugdgezondheidszorg (JGZ) werkzaam. Jeugdartsen van de JGZ signaleren problemen, adviseren en verwijzen eventueel naar hulpverlening. Zij werken vanuit een landelijk basistakenpakket, dat loopt tot de leeftijd van 18 jaar. Deze leeftijdsgrens is vreemd, gezien de veelvuldig voorkomende problematiek in de adolescentiefase.

Het advies van de RVS om de leeftijdsgrens voor jeugdhulp te verhogen, zouden wij willen aanvullen met het pleidooi om ook de leeftijdsgrens voor dit basistakenpakket te verhogen. Bij voorkeur naar 23 jaar, zodat er een duidelijke lijn is met onder meer de jeugdwet en we door goede integrale samenwerking onze jeugd gezond houden. De jeugd heeft de toekomst. Laten we daar goed voor zorgen.

en


jeugdarts adolescenten KNMG