Brieven

Brieven nrc.next 18/6/2018

Weerbericht

Oud nieuws

Al geruime tijd erger ik me aan de weersvoorspelling in NRC. Er wordt veel aandacht besteed aan het weer van de afgelopen dag en weinig aan de verwachting voor de volgende dag, terwijl ik denk dat de meeste lezers net als ik daar veel meer in geïnteresseerd zijn.

In NRC van afgelopen donderdag is het helemaal de limiet: drie kolommen over het weer van donderdag en letterlijk slechts twee woorden over de verwachting voor vrijdag. Kunt u de weerman niet vragen wat meer aandacht aan de weersverwachting te besteden? Het weer van vandaag is oud nieuws.

Democratie

Getrapt systeem

Gijs van Oenen schrijft in zijn essay Algoritmes, de redding van onze democratie (9/6) dat de democratie ‘overspannen’ raakt, als we over alles willen meedenken en -beslissen. Het probleem is echter dat onze verwachting dat meer (directe!) democratie alle problemen oplost. Als elk besluit honderd procent ‘democratisch’ genomen wordt, geeft de meerderheid altijd de doorslag. Een ‘samen’leving kan echter alleen bestaan als ook naar de minderheid wordt geluisterd. Daarom is het getrapte systeem van democratie onmisbaar: vertegenwoordigers die meningen uitwisselen, belangen afwegen en zo een goed compromis bereiken. Referenda, maar ook algoritmes, gaan aan die noodzaak voorbij.

Vluchtelingen

Versterk de zuidflank

Mensen kunnen satellieten in een baan om de aarde brengen, in het Zwitserse CERN bootsen we de oerknal na. Nu ik echter de vluchtelingen in armzalige bootjes zie blijven komen in de hoop op een beter leven, waarop wij enkel een ad-hocbeleid uitvoeren en ons allen verschuilen achter onze zogenaamd ingewikkelde wetgeving, begint de twijfel aan onze capaciteiten bij mij toe te nemen. Iedereen weet dat je bij hardnekkige problemen de oorzaak moet aanpakken.

Bij de vluchtelingencrisis is dat de ongelijke verdeeldheid van welvaart. Daarom zou Europa zijn zuidflank moeten versterken. Verplichte handelsmissies naar alle Noord- en Noordoost-Afrikaanse landen, bekijken hoe we daar uitgebreid kunnen investeren. Niet uit winstoogmerk voor ons Europeanen, maar met het doel om aldaar de welvaart te vergroten.

Op korte termijn is dat ongetwijfeld niet winstgevend in de materiële zin van het woord, maar op de lange termijn levert het een sterke zuidelijke streek onder Europa op. Begin met je niet verschuilen achter zogenaamd ingewikkelde Europese en internationale regelgeving op die gebieden, maar maak een plan. Regels zijn niet om ons laf achter te verschuilen.

Mali

Politiek wil te veel

Het stuk ‘Krijgsmacht wil in buitenland te veel met te weinig’ (14/6) zet de zaak op zijn kop. Weer wordt de krijgsmacht de zwartepiet toegespeeld. De kop had moeten luiden: „Politiek wil met krijgsmacht in het buitenland te veel met te weinig”.

Correcties/aanvullingen

Backpay

In Van ‘Backpay’ naar ‘Collectieve erkenning’. Maar van wat? (15/6, p. 8) stond dat het totaal uitgekeerde bedrag aan ‘Backpay’ 1,9 miljoen euro bedroeg. Dat moet zijn 19 miljoen. Ook stond er dat Het Indisch Platform vorig jaar opsplitste; dat gebeurde in april 2016.

Dekkingsgraad

In DNB: Bij tien miljoen pensioenen dreigt korting (14/6, p. E6) werd de dekkingsgraad uitgelegd als de verhouding tussen het eigen vermogen en de toekomstig uit te betalen pensioenen. Daar moest staan: belegd vermogen.

Luigi Pirandello

In de Steekpass-column Op zoek naar een team (14/6, p. 2) werd Zes personages op zoek naar een auteur van Luigi Pirandello een roman genoemd. Het is een toneelstuk.