Brieven

Brieven NRC Handelsblad 18/6/2018

Weerbericht

Oud nieuws

Al geruime tijd erger ik me aan de weersvoorspelling in NRC. Er wordt veel aandacht besteed aan het weer van de afgelopen dag en weinig aan de verwachting voor de volgende dag, terwijl ik denk dat de meeste lezers net als ik daar veel meer in geinteresseerd zijn.

In NRC van afgelopen donderdag is het helemaal de limiet: drie kolommen over het weer van donderdag en letterlijk slechts twee woorden over de verwachting voor vrijdag. Kunt u de weerman niet vragen wat meer aandacht aan de weersverwachting te besteden? Het weer van vandaag is oud nieuws.

Democratie

Getrapt systeem

Gijs van Oenen schrijft in zijn essay Algoritmes, de redding van onze democratie (9/6) dat de democratie ‘overspannen’ raakt, als we over alles willen meedenken en -beslissen.

Het werkelijke probleem is echter niet dat de democratie overspannen is, maar onze verwachting dat meer (directe!) democratie alle problemen oplost. Als elk besluit honderd procent ‘democratisch’ genomen wordt, geeft de meerderheid altijd de doorslag. Een ‘samen’leving kan echter alleen bestaan als ook naar de minderheid wordt geluisterd. Daarom is het getrapte systeem van democratie onmisbaar: vertegenwoordigers die meningen uitwisselen, belangen afwegen en zo een goed compromis bereiken. Referenda, maar ook algoritmes, gaan aan die noodzaak voorbij.

Vluchtelingen

Versterk de zuidflank

Mensen kunnen satellieten in een baan om de aarde brengen, in het Zwitserse CERN bootsen we de oerknal na. Het menselijk brein is in staat om minutieus precieze metingen te laten verrichten door computers. Onderschatten doe ik de mensheid dus zeker niet.

Nu ik echter de vluchtelingen in armzalige bootjes zie blijven komen in de hoop op een beter leven, waarop wij enkel een ad hoc-beleid uitvoeren en ons allen verschuilen achter onze zogenaamd ingewikkelde wetgeving, begint de twijfel aan onze capaciteiten bij mij toe te nemen. Hoe ingewikkeld kan het zijn? Iedereen weet dat je bij hardnekkige problemen de oorzaak moet aanpakken. Bij de vluchtelingencrisis is dat de ongelijke verdeeldheid van welvaart. Daarom zou Europa zijn zuidflank moeten versterken. Verplichte handelsmissies naar alle Noord- en Noordoost-Afrikaanse landen, bekijken hoe we daar uitgebreid kunnen investeren. Niet uit winstoogmerk voor ons Europeanen, maar met het doel om aldaar de welvaart te vergroten.

Op korte termijn is dat ongetwijfeld niet winstgevend in de materiele zin van het woord, maar op de lange termijn levert het een sterke zuidelijke streek onder Europa op. Start met je niet verschuilen achter zogenaamd ingewikkelde Europese en internationale regelgeving op die gebieden, maar maak een plan. Regels moeten ter ondersteuning van een doel zijn. Niet een doel op zich, waar we ons allemaal lafhartig achter kunnen verschuilen.

Homorechten

Geen mensenrechten

Briefschrijver D. Weijers fulmineert tegen Roemenië wat betreft homorechten (13/6). „Homorechten zijn mensenrechten. Waarom mogen die dan geschonden worden in bepaalde EU-landen?”, vraagt hij zich af. Het Europese Hof voor de Rechten van de Mens besloot in juni 2016 dat landen niet verplicht zijn een homohuwelijk in te voeren. Volgens dat hof zijn homorechten dus geen mensenrechten.

Mali

Politiek wil te veel

De kop „Krijgsmacht wil in buitenland te veel met te weinig” (14/6) zet de zaak op zijn kop. Ook nu weer wordt de krijgsmacht de zwartepiet toegespeeld. De kop had moeten luiden: „Politiek wil met krijgsmacht in het buitenland te veel met te weinig”.