Opinie

Aan het roer, niet achter het fornuis

Reactie CPNB Nooit hadden wij gedacht dat het thema ‘De moeder de vrouw’ zo’n verzet zou oproepen, schrijven Esther Scholten en Henk Pröpper van CPNB.

Foto Tom Kelley Archive

Nooit hadden wij gedacht dat het thema ‘De moeder de vrouw’ zo’n verzet zou oproepen. Onze bedoeling is via de literatuur licht te werpen op het moederschap en het vrouw-zijn. Het thema als ode.

In Martinus Nijhoffs gedicht met die titel staat een vrouw aan het roer van het schip dat de dichter over de Waal ziet varen. Hij stelt zich dan voor dat het zijn moeder is. Een sterke vrouw aan het roer, wilden wij centraal stellen, niet een of ander traditioneel idee over de rol van de vrouw.

‘Moeder’ naast ‘vrouw’ roept vragen op hoe die entiteiten zich tot elkaar verhouden. Vragen die vandaag de dag moeders en vrouwen, en ook mannen en vaders, zich nog steeds stellen; dat bleek ook uit de heftige reacties. Wij willen graag dat deze discussie gevoerd wordt, ook in de Boekenweek. Het geeft juist aan dat (literaire) boeken er toe doen.

‘Weer de blik van een man’, luidt de kritiek ook. Wij zijn in de keuze van Murat Isik als essayist niet over een nacht ijs gegaan. Inhoudelijk past hij in de lijn van ‘literaire kinderen’ die over hun moeder schrijven (zoals Van Dis, Grunberg, Keuls en Van Keulen). Daarnaast is hij een bijzondere nieuwe stem die door de boekhandel op handen wordt gedragen. Dat hij een man is, getuigt volgens ons juist van emancipatie; een essay met als thema ‘moeder’ hoeft niet per se door een moeder of een vrouw geschreven te worden. Tegelijkertijd overwegen wij uiteraard hoe wij aan deze kwestie een positieve wending kunnen geven, die ook recht doet aan de discussie.

Graag zullen we daarom in gesprek gaan met degenen die de in NRC verschenen petitie organiseerden om gezamenlijk tot een creatieve oplossing te komen.

Esther Scholten en Henk Pröpper , resp. adjunct- en interim directeur CPNB.