Brieven

Brieven 16/6/2018

WK Voetbal

Geen sociologie

NRC noemt het WK Voetbal een ‘sociologisch spektakel’ (Waarom je wél naar het WK wil kijken, 14/6). De auteur beschrijft diverse voetbal(sub)cultuurtjes uit allerlei deelnemende landen die zelfs in een ‘botsing’ terecht zouden kunnen komen. Maar helaas haalt de auteur termen door elkaar.

Dit soort beschrijvingen hoort vooral thuis in de culturele antropologie. In de sociologie gaat het overwegend om de kernvragen van menselijk samenleven en niet om de verschillende manieren waarop allerlei samenlevingen die kernvragen beantwoorden.

Sociologen zouden vooral willen weten, waarom al die voetballers uit al die culturen zo nodig willen winnen.

Verkoop van huizen

Oneerlijk proces

Stel: er komt een prachtig huis in de verkoop voor de aantrekkelijke prijs van 8 ton. De heer Jansen laat de makelaar weten het huis te willen kopen voor de aangegeven prijs. Helaas, dat kan niet, want er blijkt een bezichtiging georganiseerd. Jansen laat daarna weer weten het huis voor 8 ton te willen kopen. Alweer helaas, want de verkoop geschiedt bij inschrijving, met gesloten envelop. Jansen wil het huis per se kopen, gaat tot het uiterste van zijn kunnen en biedt 9,5 ton. Alweer helaas: er moet nog wat bij. Jansen biedt, eigenlijk buiten zijn kunnen, een miljoen. Maar nee: het huis is verkocht voor 1,2 miljoen euro. Bedankt en niet tot ziens!

Verkoop bij inschrijving is oneerlijk en onethisch, hoe je het ook bekijkt. De tactiek van de verkopende makelaar is om de verkoopprijs laag in te zetten om vooral veel kopers te lokken. Het is een soort veiling, maar kopers weten niet hoe de prijsvorming plaatsvindt. Spelletjes worden gespeeld: de geadverteerde prijs is helemaal niet bedoeld als feitelijke verkoopprijs, maar als basis voor prijsopdrijving. Kopers worden misleid en het huis wordt geveild zonder de criteria die een veiling tot een open, eerlijk en doorzichtig proces maken.

We dienen hiermee dus niet door te gaan. Verkopers zouden moeten kiezen uit twee mogelijkheden. De eerste is dat het huis wordt aangeboden voor de geadverteerde prijs en dan is het ‘wie het eerst komt, die het eerst maalt’. De andere mogelijkheid is dat het huis traditioneel wordt geveild, met alle solide regels van dien.

Dadaïstisch

Pispot was rommel

Pieter Hofman schreef een brief over ‘rommel’ in de moderne kunst (Cultuursnobs, 14/6). Zijn brief sluit naadloos aan bij het artikel in de zelfde krant over de pispot van níet Marcel Duchamp. Precies die rommel, ook wel ‘Armut’, was het onderwerp van Duchamp en Von Freytag voor hun dadaïstische kunst, ook al zeggen de kunsthistorici dat niet met zoveel woorden, want de kunsthandel is gebaat bij mysteries. De soap over het urinoir is nog lang niet afgelopen. Met zijn brief is dhr. Hofman een echte dadaïst!

Trump en Kim

Geopolitiek lef

Men hoeft waarlijk geen Trumpsympathisant te zijn om toch enige bewondering te voelen voor de onconventionele dialoog tussen de Amerikaanse president en een oude vijand uit Pyongyang. Waar men praat wordt niet gevochten. Niemand van de ‘deskundigen’ was erbij maar de weerzin tegen de Amerikaanse president leidt tot een massale achtervolgingshysterie over de persoon Trump zonder veel aandacht voor een objectief oordeel. Te gemakkelijk weerspreekt men de nieuwe vredeskansen (Despoten beloond, vrienden verzwakt, 13/6) .

Een vergelijking: hoe effectief waren de gangbare geopolitieke methoden van sancties en ‘As van het Kwaad’-banvloeken die leidden tot de stagnatie die Trump nu probeert te doorbreken?

Hoe anders had het Irak-scenario met zijn huiveringwekkende ontwrichting van de regio en zijn miljoenen slachtoffers en voor generaties gekweekte haat kunnen verlopen als Bush Jr. in gesprek was gegaan met de vijand Saddam Hussein? Ook de mensenrechten profiteren als men de tegenstander, die ook belangen heeft, serieus neemt. Een dergelijke opstelling jegens het Rusland van Poetin kan wellicht wonderen werken. En als stuntman Trump nu eens met de ayatollahs van Iran ging praten?

Correcties &aanvullingen

Woonplicht

In het artikel Seriewethouder weet hoe 't moet (15/6, p. 10) stond dat het voor een gemeenteraad reeds mogelijk is voor langere tijd een ontheffing te geven aan wethouders die niet in de gemeente wonen waar ze in het college zitten. Dat is onjuist: een wetsvoorstel dat dat regelt moet nog langs het parlement.