Opinie

Vruchtwater

Na een afspraak in het land ben ik met de trein op weg naar mijn vaste werkplek in Amsterdam. Achter me is een moeder met een zoon gaan zitten. Ik heb ze niet gezien. Zo te horen is het jongetje een jaar of zeven-acht. Ze zitten een tijdje gezellig te kletsen, maar plotseling houdt het gepraat op. Het jongetje verbreekt de stilte en zegt met verbazing in de stem: „Mam, is dat joúw vruchtwater!?” Ik schrik en wil opstaan. Mam antwoordt een seconde later kalm: „Rustig maar jongen, voor jou is er ook sinaasappelsap.”

Lezers zijn de auteur van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl