Italië gooit er met de pet naar

Deze rubriek belicht elke woensdag kwesties uit het bedrijfsleven waarover de rechter zich onlangs uitsprak. Deze week <naam soort recht: fiscaal recht, arbeidsrecht, Europees recht, vetgedrukt>.

Al vier keer (in 2002, 2006, 2012 en 2014) heeft het Europees Hof na klachten van de Europese Commissie vastgesteld dat Italië zijn Europese verplichtingen bij de lozing van gemeentelijk afvalwater niet nakomt. Telkens beloofde het EU-land beterschap en kwam het weg met een schrobbering. Tot nu, want voor het Hof is de maat vol. Het heeft Italië met onmiddellijke ingang (1 juni) een boete van 25 miljoen euro gegeven en een dwangsom van 30,1 miljoen euro opgelegd voor elk half jaar dat de falende gemeenten en steden de Europese regels voor afvoer, zuivering en lozing van rioolwater nog langer aan hun laars lappen. Sinds de vorige inventarisatie (in 2012) is de situatie wel licht verbeterd. Toen ging het om 109 gemeenten verspreid door het hele land die in gebreke waren gebleven, begin dit jaar telden de inspecteurs er nog 74. Maar het Hof vindt de schending, mede gelet op de lange duur en de risico’s voor milieu en volksgezondheid, zo ernstig, dat het naar een wapen grijpt, dat het zelden inzet: boete plus dwangsom.

www.curia.europa.eu ECLI:EU:2018:358