Brieven

Brieven

Gerbert van der Aa schrijft dat „de hulpindustrie” (die vrijwilligers moeten wel een verdachte bende zijn) de klimaatverandering aangrijpt om goedgelovigen geld uit de zakken te kloppen (Toenemende droogte? Het regent al jaren juist meer in de Sahel-landen, 9/6). Hij voert een medewerker van Partners Pays-Dogon op om te verdedigen dat in de Sahel meer regen valt dan voorheen. Maar er is een groot verschil tussen de oostelijke Sahel, waar inderdaad meer regen valt, en de westelijke Sahel, waar de veranderingen veel kleiner zijn en zelfs droger weer voorkomt. Wij beamen dat door klimaatverandering de hoeveelheid en spreiding van neerslag is veranderd. Maar meer neerslag heeft niet alle problemen opgelost. Mali kampt met afname van bos- en bodem-bedekkende natuurlijke vegetatie, begrazing, degradatie van bodems, duinvorming, erosie, en een gebrek aan middelen om water vast te houden of uit de bodem te halen. We zien verandering in vegetatie, vermindering van beschikbare landbouwgrond en oprukkende woestijn. En dat zijn alleen nog de fysieke factoren, sociale en politieke omstandigheden spelen ook een rol.

Complex dus. Niemand gooit het alleen op neerslag. Ik durf te stellen dat ‘de hulpindustrie’ dat unisono zal beamen.


Voorzitter Partners Pays-Dogon