Brieven

Brieven 15/6/2014

Simona Halep

Klein voor een tennister

Briefschrijfster Anne van der Zwan stelt dat Simona Halep met haar 1,68 meter niet klein is (13/6). Vergeleken met de gemiddelde Nederlandse danwel Roemeense vrouw is dat wel zo, maar als de vergelijking wordt gemaakt met de andere 29 vrouwen die bovenin de Women’s Tennis Association-ranglijst te vinden zijn, is de conclusie anders, gemeten naar gemiddelde lengte (1,76) en mediaan (1,77), en vergeleken met het aantal kleinere vrouwen in de top-30 (4).

Algoritmes

Laat ze maar beslissen

Fleur Jongepier laat naar mijn mening in haar opiniestuk ‘Alwetend algoritme is funest voor de mocratie’ van (13/6) blijken dat ze een fundamenteel onbegrip heeft van algoritmen. Ze noemt de hoop dat algoritmen ons antwoorden zullen geven op allerlei zelfkennisvraagstukken „naïef omdat er geen objectief antwoord te geven is op de vraag waar iemand gelukkig van wordt”. Laat ik volstaan met de volgende opmerking: het gaat er niet om of algoritmen een objectief antwoord kunnen vinden op de geluksvraag, maar of ze betere antwoorden kunnen vinden dan mensen nu geven op de vragen die mensen zelf stellen. Netflix-algoritmen vinden bijvoorbeeld een betere film voor mij dan wanneer ik zelf zou zoeken.

Wel heeft Jongepier een wezenlijk punt als ze zegt dat bedrijven via algoritmen behoeftes kunnen creëren, en daar moeten we zeker over nadenken, maar vergeet niet dat algoritmen in principe neutraal zijn. Algoritmen kun je inzetten voor goede en voor slechte dingen. Je zou dan de ethische verantwoordelijkheid van bedrijven aan moeten spreken.

Pegida-demonstratie

Een ludiek protest

Ik heb grote moeite met het Commentaar ‘Voedingsbodem voor sociale sabotage van Pegida ontbreekt in Nederland’ (12/6). Van begin tot eind wordt er eenzijdig en suggestief beargumenteerd. Het plan om tijdens de ramadan varkensvlees te barbecuën wordt „wangedrag” genoemd.

Weet u wat werkelijk wangedrag is? Om zo’n protest te vergelijken met moordaanslagen. De commentator vermeldt dat van moslims verwacht wordt dat zij zich na een terreuraanslag daarvan distantiëren, en dat Nederlanders nu niet afstand hoeven nemen van het barbecueprotest. Hoe onwelgevallig de commentator het protest ook mag vinden, de geschetste vergelijking gaat niet op, maar is vooral onsmakelijk en respectloos richting alle slachtoffers van terrorisme.

En ja, ik maak me ook zorgen dat een aanzienlijk deel van het Europees electoraat wordt bespeeld door een leider met licht autocratische trekjes. En ja, ik maak me ook zorgen over de bepaald niet onschuldige financiering van moskeeën. Goed dat op een ludieke en niet gewelddadige wijze uiting aan deze zorg wordt gegeven. Als sociaal liberaal ben ik daar eigenlijk best tevreden over.

Netwerken

Van alle tijden

In de column van Tom-Jan Meeus (Netwerkbederf bij Groenlinks en OM, 7/6) en de reactie daarop van Thibaut Coenegracht (Tot een heilige kunst verheven, 11/6) wordt met droefheid geconstateerd dat netwerken steeds belangrijker wordt en vorm steeds meer boven inhoud gaat.

Tja, dat soort klachten horen we al duizenden jaren. Wie niet in de gunst stond van de farao kon het wel schudden. Door netwerken kregen de Oranjes de macht na Napoleon. De hele geschiedenis staat vol van serviele netwerkers. Niets nieuws onder de zon dus. Onze naaste verwanten de mensapen doen het ook.

Correcties/aanvullingen

Nederland-Mexico

In de column Klaagzang van een supporter (13/6, p. 19) stond dat Luis Hernández twee doelpunten maakte in de wedstrijd Nederland-Mexico tijdens het WK van 1998. Hij scoorde het tweede doelpunt. Het eerste Mexicaanse doelpunt werd gemaakt door Ricardo Pelaez.