Bijna 10 procent meer comazuipende jongeren

Alcoholmisbruik Ondanks de hogere leeftijdsgrens en actieplannen is het aantal jonge comazuipers toch weer flink toegenomen.

Foto Ton Toemen/Hollandse Hoogte

Het aantal comazuipende kinderen is in 2017 toch weer toegenomen, na een aanvankelijke daling in 2016. Vorig jaar belandden 860 jongeren in het ziekenhuis met een alcoholvergiftiging, ruim 70 meer dan het jaar ervoor. Dat is een stijging van bijna 10 procent. Bij de meesten (671 kinderen) leidde het drankmisbruik tot een coma. Gemiddeld duurde die 3,3 uur, al werden er uitschieters geregistreerd van 24 uur.

Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerde gegevens van het Nederlands Signaleringscentrum Kindergeneeskunde (NSCK). Sinds 2007 maken kinderartsen melding van alle in het ziekenhuis opgenomen kinderen met alcoholintoxicatie bij NSCK. Het NSCK maakt daar jaarlijks een rapportage van.

Volgens onderzoeker en kinderarts Nico van der Lely van het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft is het effect van comazuipen te vergelijken met „een flinke dreun met een honkbalknuppel”.

Lees ook het interview met kinderarts Nico van der Lely: ‘Elk jaar sterven er zes kinderen door alcohol’

De gemiddelde leeftijd van comazuipers is sinds 2007 iets gestegen, van 14,9 naar 15,5 jaar. De verhouding jongens en meisjes is hetzelfde gebleven (respectievelijk 55 en 45 procent). Ook de verdeling over de schoolniveaus is onveranderd. Ruim eenderde zit op het vmbo, een kwart op de havo en 21 procent volgt vwo. Sterke drank wordt het meest gedronken (door 558 kinderen), gevolgd door bier, mixdrankjes en wijn.

De verhoging van de wettelijke leeftijd voor alcoholconsumptie van 16 naar 18 jaar heeft geen grote invloed gehad op de zwaarste drinkers. De cijfers van 2014, toen de wet werd ingevoerd, en de jaren daarna zijn niet anders dan die vanaf 2007, toen de registratie van comazuipers begon. Een goede verklaring voor de toename heeft Van der Lely niet. „Het zal een combinatie zijn van de persisterende sociale druk onder pubers én toegeeflijker ouders.” Iets meer dan de helft van de ouders verbiedt drankgebruik, maar er is een toename te zien van ouders die hun kinderen toestaan om vanaf hun zestiende te drinken bij speciale gelegenheden als verjaardagen.

Het hoogste gemeten alcoholpromillage in het bloed was vorig jaar 3,80. Zo’n promillage kan bij volwassenen al dodelijk zijn. Door het lagere lichaamsgewicht stijgt bij kinderen de alcoholspiegel in het bloed veel sneller, en raken ze buiten bewustzijn nog voor ze dronken zijn.

Is alcohol nog ergens goed voor? En 33 andere vragen over drank