Rotterdam huurt voor 60 miljoen te veel aan flexwerkers in

Financiën Raadsleden stellen vragen over de weer te hoog uitgevallen kosten voor flexibele arbeid. „We willen hier een fundamentele discussie over.”

In het gebouw De Rotterdam (rechts v.h. midden) zitten de gemeenteambtenaren die de financieën beheren.
In het gebouw De Rotterdam (rechts v.h. midden) zitten de gemeenteambtenaren die de financieën beheren. In Foto RM

De gemeente heeft in 2017 tweeënhalf keer meer uitgegeven dan begroot voor de inhuur van externe arbeidskrachten. Dat blijkt uit de stukken van de onlangs door de accountant goedgekeurde jaarrekening. De gemeente gaf 101 miljoen euro uit, terwijl hier in de oorspronkelijke begroting een bedrag van 40 miljoen euro voor was gereserveerd.

Raadsleden Gerben Vreugdenhil (Leefbaar Rotterdam) en Dennis Tak (PvdA) willen opheldering van wethouder Adriaan Visser (D66) van Financiën over deze budgetoverschrijding van 60 miljoen euro. Vreugdenhil zegt hier een fundamentele discussie over te willen. „We debatteren in de gemeenteraad wel uren over de standplaats van een loempiatentje op Zuid. Maar hier hebben we het niet over. Terwijl het om een gigantisch bedrag gaat.”

Het is niet duidelijk of het geld doelmatig besteed is, vindt Vreugdenhil, aangezien de accountant alleen toetst op rechtmatigheid en getrouwheid. „Want er is niets over terug te vinden in de stukken. Ik wil een gedetailleerder overzicht waaruit blijkt waaraan dat geld besteed is.”

Een ‘dedicated wethouder’

Tijdens een recente vergadering van de commissie voor Financiën vroegen de raadsleden wethouder Visser ook al het hemd van het lijf. Maar dat leverde onvoldoende duidelijkheid op. Volgens Visser waren er meer mensen in vaste dienst nodig dan de gemeente wist te contracteren na de reorganisaties van de afgelopen jaren. Daardoor zou er teveel werk zijn en te weinig personeel. Maar dit bleek niet uit de vaste loonkosten. Die zijn namelijk ook hoger uitgevallen: 777 miljoen euro tegen 755 miljoen euro in de oorspronkelijke begroting.

Oorzaak is volgens Visser de hogere pensioenleeftijd. Daardoor blijven oudere ambtenaren langer in dienst en stijgen de salariskosten. Maar tijdens diezelfde vergadering bleek de gemiddelde leeftijd van Rotterdamse ambtenaren juist iets lager te zijn geworden. „Probleem is dat je niet exact weet hoe het zit”, zegt PvdA-raadslid Dennis Tak. „Er zijn meer details om te begrijpen waar het lek zit.”

In 2016 gaf de gemeente ook 60 miljoen euro meer uit aan flexwerkers dan begroot. Wat Vreugdenhil betreft, krijgt het komende stadsbestuur „een dedicated wethouder” op Financiën en Organisatie, „een vakman die er niks naast doet”. Deze moet volgens hem de bevoegdheid krijgen om teveel uitgevende collega’s op andere wethoudersposten terug te fluiten. „Dat kan nu niet. We moeten toe naar een ander bestuurlijk model.”

Wel bekend is wat de kosten voor externe inhuur per afdeling zijn. Uit een overzicht in de jaarrekening blijkt dat de afdeling Werk en Inkomen met 14 miljoen euro het meest over het oorspronkelijk begrote budget heenging. Als verklaring daarvoor gaf verantwoordelijk wethouder Struijvenberg (Leefbaar Rotterdam) dat de inhuur van externe arbeidskrachten groeit als het aantal aanvragen voor bijstand toeneemt. Een groot deel van de kosten wordt volgens hem gedekt uit lagere uitgaven voor vast personeel. De afdeling Ruimtelijke Ordening gaf 12,8 miljoen euro meer uit aan flexwerkers dan oorspronkelijk begroot, de afdeling Volksgezondheid en Zorg 5,2 miljoen euro, Openbare Orde 3,8 miljoen euro en Bestuur en Dienstverlening 2 miljoen euro. In de verzamelpost ‘Overhead’-kosten van de gemeente is een overschrijding van het budget voor flexwerkers van 17,7 miljoen euro opgenomen.