Veel meer schadelijke stoffen in sigaretten

Sigarettenrook bevat minstens 2 tot 26 keer de hoeveelheid schadelijke stoffen dan volgens de officiële ISO-standaard gemeten is. Dat concludeert gezondheidsinstituut RIVM na het opnieuw doormeten van honderd verschillende in Nederland verkrijgbare sigaretten. Het RIVM gebruikte een meetmethode die een realistischer beeld geeft van wat de roker daadwerkelijk inhaleert.

Het gaat om de zogeheten Canadian Intense-methode, waarbij de ventilatiegaatjes in het filter van de sigaret worden afgeplakt. Dat gebeurt ook in de praktijk: tijdens het roken worden ze door vingers of lippen afgedekt, waardoor er meer rook geïnhaleerd wordt.

In de test van het RIVM bevatte geen enkele sigaret minder teer, nicotine of koolmonoxide dan werd gemeten met de standaard ISO-methode, die samen met de tabaksindustrie werd ontwikkeld. Op één sigaret na komen alle gemeten waarden boven de wettelijk vastgestelde maxima uit. Rokers krijgen dus meer schadelijke stoffen binnen dan ze door de tabaksfabrikanten wordt voorgespiegeld.

Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stapten begin mei uit twee tabakscommissies van het Nederlandse Normalisatie-instituut. De commissies adviseren onder meer internationaal over het meten van teer en nicotine in tabak, maar deze methodes zouden de schadelijkheid van roken onderschatten.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (VWS, ChristenUnie) zegt in een reactie geschrokken te zijn van de „harde feiten”. Hij gaat zich binnen Europa hard maken voor invoering van een meetmethode „zonder gesjoemel”. (NRC)