RIVM: tot 26 keer meer schadelijke stoffen in sigaretten

Een nieuwe meetmethode schat volgens het instituut de hoeveelheid geïnhaleerde rook realistischer in. Het RIVM pleit voor invoering van objectievere meetmethodes.

Foto Lex van Lieshout/ANP

De hoeveelheid schadelijke stoffen in sigaretten is vele malen hoger dan eerder gemeten. Dat heeft het gezondheidsinstituut RIVM dinsdagavond bekendgemaakt.

De hoeveelheid schadelijke stoffen valt in het onderzoek 2 tot 26 keer hoger uit doordat het RIVM een andere meetmethode hanteert. Het RIVM en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) stapten begin vorige maand uit twee tabakscommissies van het Nederlands Normalisatie-instituut (NEN). De commissies adviseren onder meer internationaal over het meten van teer en nicotine in tabak, maar deze meetmethodes zouden de schadelijkheid van het roken onderschatten. Het RIVM zei destijds:

“We hebben geprobeerd om als lid in de commissies de volksgezondheid te dienen, maar de dominantie van de industrie was daarvoor te groot.”

Het RIVM hanteert nu de Canadian Intense-methode, die de hoeveelheid binnengekregen rook volgens het instituut realistischer inschat. In de andere, wettelijk verplichte ISO-methode wordt onder meer de te meten rook vermengd met verse lucht die binnenkomt door ventilatiegaatjes in de filters van de sigaretten. In praktijk worden deze gaatjes afgedicht door de handen, waardoor er meer rook wordt geïnhaleerd. De hoeveelheid binnengekregen schadelijke stoffen – teer, nicotine en koolmonoxide – valt daardoor eveneens hoger uit.

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport; ChristenUnie) zag de slechte resultaten van de nieuwe meting wel aankomen, maar schrok alsnog van deze “harde feiten”. De resultaten laten volgens hem zien dat iedere sigaret even schadelijk is. De staatssecretaris is in gesprek met Eurocommissaris Vytenis Andriukaitis (gezondheid en voedselveiligheid) om de hoeveelheid schadelijke stoffen in sigaretten “zonder gesjoemel” te meten. “Dat is een proces van lange adem maar ik ga er vol mee door”, aldus de staatssecretaris in een reactie.

Filterventilatie

Het RIVM onderzocht honderd merkvarianten van sigaretten. In geen enkele sigaret viel de hoeveelheid schadelijke stoffen lager uit in de nieuwe meting. Vooral sigaretten die volgens de ISO-meting minder schadelijke stoffen bevatten, vallen in de nieuwe test door de mand, merkt het RIVM op. Het instituut heeft alle onderzoeksresultaten gepubliceerd.

Het RIVM en de NVWA meenden dat de tabakscommissies van het NEN te veel werden beïnvloed door de tabaksindustrie. Van de tien commissieleden kwamen er circa acht uit de tabaksindustrie. Het RIVM pleit nu voor het hanteren van andere meetmethodes, die onafhankelijk van de tabaksindustrie ontwikkeld zijn door bijvoorbeeld de Wereldgezondheidsorganisatie.

Correctie (13 juni 2018): In een eerdere versie van dit artikel werd gesproken van de Nationale Voedsel en Warenautoriteit (NVWA). Juist is: de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dit is hierboven aangepast.