Reportage

Ook tweede aanklager legt functie neer wegens affaire

Openbaar Ministerie Twee hoofdofficieren van justitie zitten thuis omdat ze hun relatie hadden verzwegen. Een onderzoek is deze week begonnen.

Marianne Bloos.
Marianne Bloos. Foto Bart Maat/ANP

De hoofdofficier van justitie van het functioneel parket, Marianne Bloos, legt met onmiddellijke ingang haar functie neer en gaat met ‘buitengewoon verlof’. Ze kwam vorige maand in opspraak toen NRC meldde dat er aanwijzingen zijn dat ze jarenlang heeft gelogen over een intieme relatie tussen haar en de man die haar in 2011 als procureur-generaal benoemde, Marc van Nimwegen.

Van Nimwegen, nu hoofdofficier van justitie in Rotterdam, werd vorige maand al met buitengewoon verlof gestuurd. De positie van Bloos werd onhoudbaar omdat steeds meer mensen in de top van het Openbaar Ministerie lieten blijken het onacceptabel te vinden dat Bloos kon aanblijven. Beide magistraten worden er immers van verdacht jarenlang hun relatie te hebben verzwegen en erover te hebben gelogen terwijl de gedragscode integriteit voorschrijft dat intieme verhoudingen moeten worden gemeld. „Affectieve relaties tussen twee parketbestuurders”, zijn niet toegestaan, meldde het college van pg’s vorige maand. Begin deze week stelde de leiding van het OM Bloos voor de keuze: met buitengewoon verlof gaan of worden weggestuurd. Ze laat weten het onderzoek „niet te willen belasten” en gaat voor de duur van het onderzoek weg.

Lees: Hoe de sfeer in de top van het OM verziekt raakte

Een commissie van drie onafhankelijke juristen onder voorzitterschap van Jan Watse Fokkens, oud-procureur-generaal bij de Hoge Raad, hoorde deze week de eerste getuigen in het onderzoek naar integriteitsschendingen bij het OM. De commissie heeft meteen een eerste tegenslag. Hans de Doelder, voormalig officier van justitie en hoogleraar strafrecht, is opgestapt als lid. De reden is dat op de lijst van de te horen personen te veel mensen staan die hij nog kent uit de jaren tachtig, toen hij bij het OM werkte. Dat zou de onpartijdigheid in gevaar kunnen brengen. Hij wordt vervangen door voormalig rechter Frank van Dooren.

Lees: OM deed zaken met bedrijf van familie procureur Van Nimwegen

De commissie onderzoekt in eerste instantie de verzwegen intieme relatie tussen Van Nimwegen en Bloos, evenals een dubieuze dienstreis naar Thailand waar zij in 2012 samen naartoe gingen. Na berichten in NRC bekijkt de commissie ook hoe het kan dat het OM zaken deed met het bedrijf van de zus en zwager van Van Nimwegen. De commissie heeft „de ruimte om ook andere onderzoeksvragen binnen haar onderzoek mee te nemen”.

Fred Teeven

De commissie-Fokkens opent een meldpunt waar de ruim vijfduizend personeelsleden van het OM terechtkunnen met klachten over integriteitsschendingen binnen de eigen organisatie. Door het meldpunt open te stellen kan het onderzoek nog omvangrijker worden. Naar verwachting zullen niet alleen officieren van justitie worden gehoord, maar ook politici als oud-staatssecretaris Fred Teeven en voormalige topmensen binnen het OM als Annemarie Penn-te Strake en Albert van Wijk. Ook medewerkers van het OM worden in het onderzoek betrokken, zoals de chauffeurs van de dienstauto’s van topmagistraten. Binnen het OM wordt verteld dat Van Nimwegen en Bloos zich naar hotels lieten brengen en dat de chauffeurs op hen moesten wachten.