Brussel wil flink investeren in grensbewaking Europa

Nieuwe meerjarenbegroting Europese Commissie stelt verdriedubbeling budget migratie en grensbewaking voor. „Grotere uitdagingen vereisen grotere budgetten.”

De Europese Commissie stelt voor om de huidige EU-uitgaven voor migratie en grensbewaking te verdriedubbelen, van 13 miljard euro nu naar 34,9 miljard euro. Het geld is onder meer nodig om de bewaking van de Europese buitengrenzen te versterken, met 10.000 Europese grensbewakers, maar ook om EU-landen te ondersteunen bij de integratie van asielzoekers.

„Grotere uitdagingen vereisen grotere budgetten”, zei Eurocommissaris Dimitris Avramopoulos (Migratie) dinsdag in Straatsburg bij de presentatie van het voorstel, dat onderdeel is van de eerstvolgende Europese meerjarenbegroting (2021-2027) en samenvalt met de crisis rondom migrantenschip Aquarius.

Door de Italiaanse weigering om de drenkelingen op het schip toe te laten, is de discussie over een gemeenschappelijk Europees asielbeleid weer opgelaaid. Guy Verhofstadt, leider van de Europese liberalen, dreigde dinsdag om EU-leiders voor de rechter te slepen „wegens nalatigheid” - het EU-verdrag biedt volgens hem die mogelijkheid.

Frans Timmermans, de tweede man van de Europese Commissie, trok ook van leer. „Denkt u echt dat het bouwen van muren en het weigeren van schepen tot oplossingen leidt?” Volgens Timmermans kan de EU moreel op een hellend vlak komen, door te marchanderen met mensenrechten en de rechtstaat.

Van de 34,9 miljard euro uit het Commissievoorstel wordt ruim 10 miljard gestoken in een nieuw fonds voor asiel en migratie. Dat zou onder meer worden gebruikt voor het Europabreed stroomlijnen van asielregels, betere integratie van asielzoekers en een doelgerichter terugkeerbeleid voor wie afgewezen wordt. EASO, het Europese asielagentschap, krijgt er bijna een miljard euro bij.

Ruim 9 miljard euro gaat naar een nieuw fonds voor grensbewaking. Daaruit zullen onder meer scanners en systemen voor automatische nummerbordherkenning worden gefinancierd. Zo’n 12 miljard euro gaat naar de recent in het leven geroepen Europese grens- en kustwacht. Nu bestaat die uit een pool van 1.500 nationale, oproepbare grensbewakers. Wat de Commissie betreft verandert dit in een permanent korps van tienduizend Europese grensbewakers.

De Commissie laat weten dat het geld niet wordt gebruikt voor het bouwen van hekken. „Ons werk is gericht op het waarborgen van behoorlijke controle van grenzen, niet op het sluiten ervan”, aldus een persbericht.